Annons
Annons
Annons
Annons
Anders Rune Elektronikproduktion | 18 maj 2009

Från fritt fall till mindre dystra utsikter

Teknikföretagen räknar med en stabilisering av produktionsvolymen på låg nivå under året enligt chefekonom Anders Rune.

Raset i konjunkturen kan för den senaste tiden närmast beskrivas som ett fritt fall där nedgång föder ny nedgång. Fallet i produktion och sysselsättning blir i år därför med fordonsindustrin och maskinföretagen i spetsen större än någonsin uppmätt i modern tid. Men företagen har också snabbt anpassat sig till den lägre nivån på efterfrågan och Teknikföretagen räknar med en stabilisering av produktionsvolymen på låg nivå. Sysselsättningen fortsätter däremot falla och här tilltar tvärt om takten. Med en stock på 50 000 varsel kan därtill nedgången i anställda bli omfattande också nästa år. Omfattningen i produktionsnedgången i år beräknas till storleksordningen 25 procent och med 12 procents nedgång i antalet anställda, vilket motsvarar cirka 40 000 personer. Vi beräknar att teknikexporten minskar med hela 100 miljarder kronor i år. -Att finanskraschen i hög grad synkroniserat nedgången är den främsta förklaringen till att fallet är så stort och omfattande. En annan och hittills mindre uppmärksammad förklaring är att företagen varit snabba att anpassa verksamheten till en betydligt lägre efterfrågan, förklarar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Företagen har i många fall undvikit en ofrivillig lageruppbyggnad och även utnyttjat upparbetad flexibilitet i form av exempelvis inhyrd personal, tillfälligt anställda och arbetstidsbanker. -Detta tillsammans med de ljuspunkter som finns i att situationen på finansmarknaden ser ut att ha lugnat ned sig samt med de stora finans- och penningpolitiska stimulanserna som satts in, gör att det förefaller högst rimligt att räkna med att perioden av fritt fall nu är över. För flertalet teknikföretag lär en återhämtning ändå inte vara näraliggande. Främst är det efterfrågan i Europa och då särskilt delar av Östeuropa som tynger. Därtill ligger mycket av nedgången i industrins investeringar fortfarande framför oss. -Områden som däremot kan vara närmare en återhämtning är ICT-sektorn och efterfrågan på personbilar i USA, avslutar Anders Rune.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1