Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 18 maj 2009

Obducat satsar på LED och solceller

Obducat AB föreslår en nyemission vilken ska tillföra bolaget cirka 74 MSEK för kommersialisering av områdena LED och solceller.

Likviden från kapitalanskaffningen kommer att användas för att driva affärsutvecklingen vidare inom de fokuserade applikationsområden, HDD och displayer, samt, i syfte att adressera den globala och förestående energiomställningen, att söka ytterligare kommersiella möjligheter inom områdena LED och solceller. Genom att bolaget tillförs ytterligare kapital kan det möta flera olika kunders krav om uthållighet och handlingsberedskap, vilket är av särskild vikt i den nuvarande finansiella krisen. Obducat har under 2008 nått ett flertal kommersiella genombrott inom de fokuserade applikationsområdena LED, HDD och displayer. Med en mer än fördubblad omsättning och orderingång under 2008 har industrialiseringen av Obducats NIL-teknik tagit fart på allvar. Komponenter producerade med Obducats NIL-teknik ingår nu i en mängd olika elektronikprodukter som finns tillgängliga på marknaden idag. Obducat kommer fortsatt att prioritera kunder inom de fokuserade applikationsområdena och det planerade kapitaltillskottet kommer att användas i arbetet med att säkra ytterligare industriorder.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2