Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 18 maj 2009

Obducat satsar på LED och solceller

Obducat AB föreslÄr en nyemission vilken ska tillföra bolaget cirka 74 MSEK för kommersialisering av omrÄdena LED och solceller.
Likviden frÄn kapitalanskaffningen kommer att anvÀndas för att driva affÀrsutvecklingen vidare inom de fokuserade applikationsomrÄden, HDD och displayer, samt, i syfte att adressera den globala och förestÄende energiomstÀllningen, att söka ytterligare kommersiella möjligheter inom omrÄdena LED och solceller.

Genom att bolaget tillförs ytterligare kapital kan det möta flera olika kunders krav om uthÄllighet och handlingsberedskap, vilket Àr av sÀrskild vikt i den nuvarande finansiella krisen.

Obducat har under 2008 nÄtt ett flertal kommersiella genombrott inom de fokuserade applikationsomrÄdena LED, HDD och displayer. Med en mer Àn fördubblad omsÀttning och orderingÄng under 2008 har industrialiseringen av Obducats NIL-teknik tagit fart pÄ allvar. Komponenter producerade med Obducats NIL-teknik ingÄr nu i en mÀngd olika elektronikprodukter som finns tillgÀngliga pÄ marknaden idag.

Obducat kommer fortsatt att prioritera kunder inom de fokuserade applikationsomrÄdena och det planerade kapitaltillskottet kommer att anvÀndas i arbetet med att sÀkra ytterligare industriorder.
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2