Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Lena Norder Komponenter | 19 maj 2009

Stabilisering i komponentförsäljningen

Siffror publicerade av IDEA (International Distribution of Electronics Association) visar att den relativa minskningen i försäljning av elektroniska komponenter i Europa, DTAM, planade ut första kvartalet 2009.

Enligt IDEA:s vice vd Lena Norder, är siffrorna lägre än föreningens tidigare prognos, men i linje med det ekonomiska resultatet för alla sektorer för den globala marknaden för elektroniska komponenter: "Nedgång i bokningar under kvartal ett jämfört med samma period förra året återspeglar fortsatt lågt förtroende hos företagen och ger en stark indikation på att 2009 inte kommer att följa en historisk utveckling", säger Lena Norder. "Ett vikande första halvår följt av en period av stabilisering under andra halvan av året verkar nu vara ett mer rimligt scenario". I linje med de flesta andra branschobservatörer rapporterar Lena Norder att situationen för IDEA:s medlemmar har förbättrats något, med föreningen prognoser att faktureringen för kvartal två sannolikt kommer att minska i storleksordningen 12% till 18% jämfört med samma kvartal förra året: "Jag misstänker att vi nu närmar oss botten av konjunkturcykeln" kommenterar Lena Norder. "Som väntat ökar ledtiderna i distributionsnätet för vissa komponenter något, inte på grund av ökad efterfrågan, utan eftersom så mycket kapacitet har tagits ur bruk". Order Totalt minskade antalet order inom europeisk distribution under första kvartalet 2009 med 3 procent jämfört med föregående kvartal och med 21 procent jämfört med samma period förra året. Sektorsspecifika orderförändringar under första kvartalet 2009 jämfört med samma period förra året blev för halvledare en minskning med 33,5 procent, passiva komponenter med 24,8 procent, medan elektromekaniska- och andra komponenter sjönk med 23,5 procent. Fakturering Totalt minskade faktureringen för europeisk koponentdistribution under första kvartalet 2009 med 11 procent jämfört med föregående kvartal och minskade med 30 procent jämfört med samma period förra året. Sektorsspecifik faktureringsförändring under kvartalet jämfört med samma period förra året blev för halvledare en minskning med med 24,8 procent, passiva komponenter minskade med 16,3 procent, elektromekaniska- och andra komponenter sjönk med 13,9 procent.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1