Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 22 maj 2009

Mönsterkortsmarknaden krymper 16 procent under 2009

Den globala mönsterkortsmarknaden kommer att minska under 2009 med cirka 16 procent enligt marknadsanalysföretaget BPA Consulting i Dorking, England.

Konsultföretaget anger inte hur stor mönsterkortsmarknaden var under 2008 eller kommer att vara 2009. En mindre procentuell tillväxt förutses under 2010. Prognosen för 2012 är att marknaden är tillbaka till 2007 års nivå på drygt 49 miljarder USD. BPA har tidigare förutspått 10 procent nedgång under 2009 och de nya siffrorna är ett resultat av BPA: s kvartalsvisa mönsterkortsundersökning, som visade att produktionen hos många asiatiska och europeiska mönsterkortstillverkare har minskat med mer än 40 procent under första kvartalet 2009. Nordamerika har haft en långsam minskning under mer än ett år och första kvartalets intäkter har inte drabbats lika hårt. Högvolymtillverkning har försvunnit från Nordamerika och Europa, med undantag i det senare fallet för fordonsindustrin, där produktion fortfarande sker i medelstora volymer i Tyskland. BPA uppskattar att mellan 40 och 50 procent av Tysklands mönsterkortsproduktion sker till bilindustrin, jämfört med ungefär 4 procent globalt. Vad som ytterligare förvärrar nedgången är att marknaden nu är ännu mer konkurrensutsatt. Detta har satt hård press på priserna, vilka har tvingats ner med mellan 5 och 10 procent vid en tidpunkt då de flesta tillverkarna hade hoppats kunna höja priserna för att kompensera för de högre råvarukostnaderna som blev resultatet av höjt oljepris 2008. BPA: s modell och analys tyder på att nedgången i halvledarmarknaden visar en U formad kurva, med en längre tid med lägre nivå på efterfrågan. Detta beror i sin tur på att en betydande del av halvledarkomponenterna används inom konsumentsektorn, enligt eetimes.eu.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2