Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 maj 2009

Endast sex EMS-transaktioner under första kvartalet

Det blev bara sex fulla EMS-förvärv eller sammanslagningar under första kvartalet 2009, en kraftig nedgång från 14 avslutade transaktioner registrerade för samma kvartal för ett år sedan.

De försämrade ekonomiska villkoren har kraftigt påverkat M & A (Merger & Acquisition) -verksamheten inom EMS-området. Som framgår av diagram B, skedde två EMS-konsolideringar (33% av den totala aktiviteten). Antalet EMS-avyttringar var stabilt, med en transaktion det första kvartalet 2009 (17% av total aktivitet) och en privatinvestering (vilket motsvarar 17%). Det fanns inga OEM-avyttringar under första kvartalet, enligt en rapport från Lincoln International. Diagram C visar att fyra transaktioner skett inom Europa (vilket motsvarar 67% av det totala antalet transaktioner). Det fanns även en transaktion inom USA / Kanada, vilket motsvarar 17%. Det fanns inga transaktioner inom Asien för detta kvartal. Transaktionernas storlek för kvartalet leddes av Micro Tier (tre stycken eller 50% av alla transaktioner), följt av en transaktionen inom varje kategori liten, medium och stor. På grund av den ekonomiska marknadssituationen har större transaktioner varit få de två senaste kvartalen, framgår det av rapporten. Source: Lincoln International
Annons
Annons
2020-11-26 11:35 V18.13.6-2