Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 maj 2009

Framgång och nedskärningar hos Topsil

Kiseltillverkaren Topsil visade fortsatt stark tillväxt under första kvartalet. Den enda orosmolnet är koncernens polska dotterbolag, som inte lever upp till förväntningarna.

Topsil nettoomsättning uppgick till 98,6 miljoner DKK under första kvartalet 2009, jämfört med 66,0 miljoner DKK under samma period under 2008, vilket motsvarar en ökning med 49,4%. Omsättningstillväxt på cirka 32,6 miljoner DKK kan hänföras till tre faktorer: verksamheten som bedrivs av det polska dotterbolaget, som köptes i oktober 2008, bidrog med 14,0 miljoner DKK, medan en kombination av ökad volym och förbättrad produktmix ledde till en omsättningsökning med 18,6 miljoner. Resultat från rörelsen (EBIT) var under första kvartalet 2009 23,5 miljoner DKK motsvarande en rörelsemarginal på 23,8% mot 17,0 miljoner DKK och en rörelsemarginal på 25,8% under samma period 2008. Effekten på EBIT i polska verksamhet är en förlust på 6,7 miljoner DKK. - Det är ledningens bedömning att delårsresultatet efter första kvartalet 2009 är tillfredsställande och nivån den förväntade, trots den negativa påverkan av den polska verksamheten, skriver Topsil i sin kvartalsrapport. Koncernen redovisade en fortsatt tillfredsställande efterfrågan på FZ-kisel och endast ett fåtal kunder har ändrat sina prognoser. Ändå har Topsil i samband med redovisningen lagt ytterligare tonvikt på optimering och effektivitet. Topsils polska bolag, Cemat Silicon S.A., arbetar hårt för att anpassa kapaciteten till efterfrågan och med projekt som kommer att säkerställa att skivbearbetningen av moderbolagets produkter också kan ske där. Som en del i den genomförda kapacitets- och omstruktureringsplanen kommer antalet anställda i Cemat Silicon SA minskas med cirka 60 anställda under det första halvåret 2009, skriver electronic-supply.dk.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1