Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 maj 2009

Lägre importtullar och ökande efterfrågan på ryska EMS-marknaden

Ryssland har setts som en ogynnsam marknad för elektroniktillverkning av utländska tillverkare i det förflutna. Denna negativa uppfattning har funnit trots landets kostnads- och konkurrensfördelar, samt dess växande inhemska marknad.

Avregleringen i kombination med ökad efterfrågan från viktiga slutanvändarsegment såsom hemelektronik hjälper tillväxten av elektroniktillverkning i Ryssland. Ny analys från Frost & Sullivan ”Russian Electronics Manufacturing Markets” konstaterar att marknaden var värd 1,85 miljarder USD under 2008 och uppskattar den till 4,91 miljarder USD 2015. "Sänkningen av importtullar på komponenter till LCD-skärmar kommer att få positiva effekter på marknadsutsikterna”, säger Frost & Sullivan Research Analyst Harish Natesan. "Den ökande efterfrågan på flatskärmsprodukter (FPD) kommer att vara en annan viktig faktor som påverkar tillväxten på den ryska marknaden för elektroniktillverkning." Efterfrågan på FPD-produkter som TV-apparater och monitorer har stigit snabbt under de senaste åren, särskilt på grund av den nedåtgående prisutvecklingen på dessa produkter. Den ryska regeringens initiativ för att uppmuntra LCD-tillverkningsindustrin har lett till en sänkning av importtullar på komponenter som används i LCD-produkter. Detta väntas locka många viktiga LCD-tillverkare och EMS-företag till Ryssland. Den globala ekonomiska nedgången är en nyckelfaktor som begränsar viljan hos utländska investerare att komma till Ryssland. Många multinationella OEM- och EMS-företag har skjutit upp eller lagt ner planer på att gå in på den ryska marknaden mitt i den nuvarande ekonomiska krisen. "Den globala ekonomiska nedgången kommer att fortsätta att ha en inverkan på utländska investeringar i elektroniktillverkning", varnar Harish Natesan. "Många multinationella företag har skjutit upp planer om ett föreslaget inträde på grund av konjunkturen." Trots dagens dystra situation är marknaden fortfarande optimistisk. Under de senaste åren har utländska tillverkare alltmer satsat i Ryssland på grund av den liberala ekonomiska politiken som regeringen infört, liksom den ökande efterfrågan inom viktiga segment såsom bil- och konsumentelektronik.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1