Komponenter | 27 maj 2009

Arrow och Avnet hanterar krisen

Servertillverkarna i världen har alla drabbats av den ekonomiska nedgången, och detta innebär per definition att deras komponentdistributörer också har det tufft. Men när allt kommer omkring verkar de klara krisen ganska bra.

IBM:s två huvudåterförsäljare är Arrow Electronics och Avnet. I sin första kvartalsrapport 2009 som slutade den 4 april redovisar Arrow en försäljning av 3,42 miljarder USD, en minskning med 15,2 procent från samma kvartal året innan och ett nettoresultat som rasade till 26,7 miljoner USD, en minskning med 68,9 procent. Gruppen Arrow Enterprise Computing Systems klarade sig ganska väl, med en försäljning på 1,07 miljarder USD, en minskning med endast 3,1 procent och ett rörelseresultat som faktiskt ökade med 4,4 procent till något över 32 miljoner USD under kvartalet. Om man bortser från förvärvet av Arrows Logix förra året, föll försäljningen för Enterprise Computing Systems med 13 procent under kvartalet. Arrow sålde elektronikkomponenter för 2,35 miljarder USD, vilket är en nedgång på 19,7 procent och rörelseresultatet för denna del av affärsverksamheten minskade med 52,6 procent till 76,1 miljoner USD. Allt detta kan anses ganska bra, förutom att Arrow måste avsätta 46,9 miljoner USD i omstruktureringskostnader, enligt itjungle.com. Avnet har också distributionsverksamhet för system och komponenter, vars försäljning minskade med 16,3 procent till 3,7 miljarder dollar under tredje bokföringskvartalet 2009 som avslutades i mars. Rensat för effekten av förvärv så gick försäljning ned 22,3 procent, enligt bolaget. Rörelseresultatet för Avnet sjönk med 67 procent till 55,5 miljoner USD under tredje kvartalet. Nettoresultatet belastades av 22.3 miljoner USD i omstrukturerings- och integrationskostnader och hamnade på 18 miljoner USD. Detta är en nedgång på 83,2 procent från 107,2 miljoner USD som Avnet redovisade samma kvartal året innan.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2