Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 maj 2009

Automotive sänker Smarteq

LÄgkonjunkturen har pÄverkat inledningen av verksamhetsÄret mycket starkt med svag fakturering och stora volymtapp som följd jÀmfört med föregÄende Är.
Kvartalets försÀljning uppgick till 10,2 (28,3) mkr, en minskning med 64 % jÀmfört med föregÄende Är. De största nedgÄngarna stÄr framförallt att finna inom Automotive dÀr fordonsindustrin kraftigt reducerat produktionen under kvartalet. Inom AMR har de stora svenska projekten slutförts vilket resulterat i mycket lÄga uttag frÄn kunderna. Detta har ocksÄ pÄverkat faktureringen negativt.

Rörelseresultatet pÄ EBITDA-nivÄ uppgick till - 2,3 (2,8) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal pÄ -22 % (10 %). Rörelseresultatet exklusive goodwill avskrivningar uppgick till - 2,9 (2,2) mkr, en försÀmring med 5,1 mkr jÀmfört med föregÄende Är. Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antenn-specialisten AB och Smarteq Intressenter AB.

För att möta nedgÄngen i försÀljning har ett antal kostnadsbesparande ÄtgÀrder vidtagits. Bland dessa kan nÀmnas att bolagets outsourcade varulager tagits hem för att skötas i egen regi. Vidare har en temporÀr generell lönereduktion förhandlats fram med effekt fr o m andra kvartalet 2009.

En viss ljusning i bolagets marknadssituation kan skönjas i form av en vÀxande orderstock för leveranser under andra halvÄret.
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1