Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 maj 2009

Automotive sänker Smarteq

Lågkonjunkturen har påverkat inledningen av verksamhetsåret mycket starkt med svag fakturering och stora volymtapp som följd jämfört med föregående år.

Kvartalets försäljning uppgick till 10,2 (28,3) mkr, en minskning med 64 % jämfört med föregående år. De största nedgångarna står framförallt att finna inom Automotive där fordonsindustrin kraftigt reducerat produktionen under kvartalet. Inom AMR har de stora svenska projekten slutförts vilket resulterat i mycket låga uttag från kunderna. Detta har också påverkat faktureringen negativt. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till - 2,3 (2,8) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -22 % (10 %). Rörelseresultatet exklusive goodwill avskrivningar uppgick till - 2,9 (2,2) mkr, en försämring med 5,1 mkr jämfört med föregående år. Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antenn-specialisten AB och Smarteq Intressenter AB. För att möta nedgången i försäljning har ett antal kostnadsbesparande åtgärder vidtagits. Bland dessa kan nämnas att bolagets outsourcade varulager tagits hem för att skötas i egen regi. Vidare har en temporär generell lönereduktion förhandlats fram med effekt fr o m andra kvartalet 2009. En viss ljusning i bolagets marknadssituation kan skönjas i form av en växande orderstock för leveranser under andra halvåret.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2