Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Gary Nevison Elektronikproduktion | 27 maj 2009

RoHS-direktivet - en översyn av dess omfattning

Gary Nevison, Head of Legislation, Premier Farnell har gjort en översyn om de nya Àndringarna i RoHS-direktivet.
Inledning
Enligt artikel 6 i RoHS-direktivet (begrÀnsning av farliga Àmnen) skall Europeiska kommissionen (EC) genomföra en översyn av direktivet och övervÀga eventuella Àndringar som krÀvs. Sedan översynen inleddes 2005 har samrÄd skettmed berörda parter och undersökningar av konsulter angÄende flera aspekter av RoHS. Kommissionen har offentliggjort sitt förslag och nedan övervÀgs konsekvenserna för industrin.

Bakgrund
Till skillnad frÄn det ursprungliga RoHS-direktivet mÄste EC nu ta hÀnsyn till mÄlen i Lissabonstrategin sÄ att utvecklingen av en miljöstrategi ocksÄ inkluderar tillvÀxt och sysselsÀttning. En annan viktig förÀndring Àr att restriktioner för RoHS-Àmnen ska införas endast om det finns en oacceptabel risk för mÀnniskors hÀlsa och miljön, nÄgot som tidigare enbart grundade sig pÄ försiktighetsprincipen.

Omfattning
Omfattningen av RoHS-direktivet anges i bilaga I och Ă€r inte lĂ€ngre kopplad till omfattningen av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). I den nya bilaga I ingĂ„r ytterligare tvĂ„ kategorier nĂ€mligen medicintekniska produkter (kategori 8) och övervaknings- och kontrollinstrument (kategori 9). TvĂ„ omrĂ„den krĂ€ver ytterligare tydlighet, militĂ€r utrustning och utrustning som Ă€r en del av ”out-of-scope equipment” Ă€r nu undantagna frĂ„n RoHS. Bilaga II har ocksĂ„ lagts till som Ă€r en bindande förteckning över produkter som ingĂ„r. EC kan Ă€ndra den hĂ€r listan nĂ€r sĂ„ krĂ€vs.

Alla dessa förÀndringar Àr till hjÀlp för att markera uttryckligen avsedd omfattning och för att undvika olika tolkningar av RoHS och WEEE-lagstiftningen, som tidigare har skett inom hela Europeiska Unionen (EU).

RoHS-direktivet har tillÀmpats sedan den 1 juli 2006 men det Àndrade direktivet anger nu uttryckligen "slÀpps ut pÄ gemensamma marknaden", ordet "gemensamma" har lagts in för att se till att medlemsstaterna inte tolkar detta som sin nationella marknad och handlar lokalt. De tvÄ nya kategorierna 8 och 9 kommer att ingÄ frÄn den 1 januari 2014 med undantag för in vitro-diagnostik (1 januari 2016) och industriell övervakning och kontrollinstrument frÄn 1 januari 2017.

Definitioner
MĂ„nga definitioner Ă€r skrivna sĂ€rskilt för homogena material och maximikoncentrationer. Även om dessa definitioner Ă€r desamma som tidigare, ingĂ„r de i texten för att minska risken för olika tolkningar. Det finns nya definitioner inklusive ansvarsomrĂ„den för "tillverkare", "importör", "distributör" och "konformitetsbedömning", för vilka typer av medicintekniska produkter och industriell övervakning och kontroll instrument. Ordet "producenten" har tagits bort.
Undantaget för reservdelar har Ă€ndrats för att anta "repararerad som producerad”-principen. Icke konforma delar kan anvĂ€ndas i elektriska och elektroniska produkter som omfattats av undantag och har slĂ€ppts ut pĂ„ marknaden innan undantaget löpte ut.

Ytterligare Àmnen
Ytterligare RoHS-Àmnen kan begrÀnsas om de utgör en oacceptabel risk. De ska kontrolleras med REACH-metodik och ytterligare fyra Àmnen Àr nu upptagna och kommer att bedömas som en prioriterade. Dessa Àmnen Àr hexabromcyklododekan (HBCDD), dietylhexylftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP) och dibutylftalat (DBP), vilka har inkluderats i REACH:s kandidatlista som Àmnen med sÀrskilt farliga egenskaper (SVHC).
HBCDD:s huvudsakliga anvÀndning Àr som flamskyddsmedel i polystyren och de övriga tre Àr mjukgörare i PVC och vissa typer av flexibla lim och blÀck.

Undantag
Listan över undantag har granskats separat och kommer att förÀndras innan det nya direktivet trÀder i kraft. Undantag för kategorierna 8 och 9 i bilaga VI och som föreslÄs i ERA Technologys ursprungliga rapport om möjligheten att fÄ kategorierna 8 och 9 att omfattas av RoHS.

Förslagen anger att material och komponenter kan ingÄ i bilaga V och VI, dvs "befriade" men detta upphör efter en period pÄ högst fyra Är. Tillverkarna kan ansöka pÄ nytt innan tiden löper ut om inte nÄgra alternativ har kunnat identifierats. Detta skulle innebÀra de ska lÀmna in forskningsresultat som har erhÄllits under den mellanliggande perioden. Förslaget innebÀr ocksÄ att ansökningar om förlÀngning av undantag bör inlÀmnas minst 18 mÄnader innan tiden löper ut och att kommissionen kommer att fatta ett beslut inom dessa 18 mÄnader.

Nya kriterier för att tillĂ„ta undantag har lagts till som "om tillgĂ€nglighet och tillförlitlighet för substitut inte uppfylls” eller ”om det finns negativa samhĂ€llsekonomiska konsekvenser”. Kommissionen kommer att anta bestĂ€mmelser om ansökning för undantag och definiera vilken typ av information som krĂ€vs. Detta inkluderar en substitutionsplan, vilken förslaget anger ska vara i linje med REACH (denna krĂ€vs vid ansökan om REACH-tillstĂ„nd för att anvĂ€nda substanser).

Skyldigheter
Förslagen definierar vem som ansvarar för efterlevnaden av RoHS och detta kommer att omfatta tillverkare (inklusive organisationer som har produkter som tillverkats av andra), importörer och distributörer. Förslagen innebÀr ocksÄ att provtester krÀvs och att produkter mÄste mÀrkas med specificerade uppgifter.

Verifiering av överensstÀmmelse
RoHS kommer att bli ett direktiv för CE-mÀrkning. Tillverkarna mÄste utföra en bedömning baserad pÄ en Ànnu icke-existerande standard. Förfarandet kommer att baseras pÄ det nyligen antagna EC-direktivet 768/2008/EC och förordning 765/2008/EC. Direktivet och förordningen Àr komplexa och förklarar hur bedömning bör utföras samt andra aspekter av att reglerna följs. Elektrisk utrustning som har bedömts av tester och mÀtningar i linje med den Ànnu icke-existerande harmoniserade standarden skall antas uppfylla kraven i detta direktiv.

SÄ sammanfattningsvis ska de nya förslagen ge klarhet och svar pÄ mÄnga av de frÄgor som skapats av RoHS genomförande i juli 2006. Med hÀnsyn till debatten och valet till Europaparlamentet bör det nya RoHS-direktivet trÀda i kraft nÄgon gÄng under 2011 eller 2012. Dock kan förÀndringar i listan över undantag komma mycket tidigare.

Av Gary Nevison, Head of Legislation, Premier Farnell.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2