Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 maj 2009

Danfoss kommer att lägga ned produktion i Flensburg

Danfoss Household Compressors har planer på att stänga ner produktionen i Flensburg under detta år. Detta innebär inte nedstängning av hela fabriken, men kommer att omfatta cirka 450 anställda.

Företaget har informerat de anställda om planerna och räknar med att produktionen kommer att flyttas ut från Tyskland. Försäljningen av Danfoss kompressorer har minskat dramatiskt sedan 2008. Dessutom är försäljningspriserna under press. På grund av den globala krisen finns det inga tecken på att den ekonomiska situationen kommer att förbättras inom den närmaste framtiden. Därför tvingas företagsledningen planera långtgående åtgärder som kommer att leda till omfattande strukturella förändringar. Detta innebär dock inte att hela fabriken i Flensburg stängs. - Vi konstaterar dessvärre att vi trots många ansträngningar inte kan skapa ett lönsamt företag med säte i Flensburg. Affärsområdet Household Compressors lider av ekonomiska förluster på miljonnivå. Vi kan helt enkelt inte tillåta oss att fortsätta utan radikala förändringar, om vi vill undvika att denna ohållbara situation skadar koncernen som sådan, säger koncendirektör och COO Kim Fausing. För att förbättra den ekonomiska situationen har Danfoss Household Compressors redan tagit en rad olika initiativ för att minska kostnaderna, till exempel minskning av övertid och arbetsdelning. Dessa initiativ har dock inte givit tillräckligt positiva effekter. Danfoss Compressors ser ingen annan väg än att upphöra med produktionen i Flensburg. Detta innebär att tillverkningen flyttas till Kina och Slovakien, där produktionskostnaderna är lägre. Kompressorproduktion i Flensburg tillhör Danfoss Household Compressor, som sysselsätter cirka 2800 anställda världen över. - Vi är i en pressad situation och måste nu planera för att undvika ännu större ekonomisk skada. Försäljningen i år och troligen också nästa år förväntas ligga kvar på en mycket låg nivå. För att säkerställa Danfoss kompressorverksamhet på lång sikt måste vi anpassa våra kostnader till den nuvarande situationen. Det är absolut nödvändigt att vi också gör stora ansträngningar för att lansera nya, energieffektiva och högt optimerade kompressorprodukter. Dessa innovativa produkter kommer att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet, säger Mogens Søholm, Senior Vice President, Danfoss Household Compressors.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1