Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 maj 2009

Dilog ser vinster med svensk elektronikproduktion

Dilog Nordic valde tidigare i år att göra tvärtemot de flesta företag i elektronikbranschen och istället lansera en digitalbox som är ”Made in Sweden”.

- Det finns flera faktorer som spelar in. Dels har vi konjunkturläget som gör att det är förmånligt att flytta hem produktionen till Sverige när du väger in alla faktorer. Miljö, ekonomi och logistik är tre viktiga parametrar och på alla dessa områden har vi insett att det är förmånligare att flytta hem vår produktion, säger Peter Wolmestam, vd för Dilog Nordic AB. För slutkunderna innebär detta att de får en helt igenom svensk produkt. Och Peter Wolmestam garanterar att det inte förändrar prisbilden. - Du får en helt igenom svensk produkt där vi på ett bättre sätt kan kontrollera logistiken, vilket gör att vi blir mer konkurrenskraftiga. De korta leveranstiderna och flexibiliteten hos vår partner, Proxy Electronics AB, gör att vi på ett mycket smidigare och enklare sätt kan möta uppgångar i produktionen. Tidigare var vi tvungna att lägga större ordrar med mycket längre tidshorisont. Nu får vi ett mycket bättre produktionsläge och kan bistå våra leverantörer med snabbare och tätare leveranser. Dilog Nordic AB levererar bland annat digitalboxar till Boxer och har Sverige, Danmark och Irland som sina primära marknadsområden. Peter Wolmestam betonar att hemtagningen av produktionen ger Dilog Nordic AB en ännu bättre plattform för framtiden. -DT-455 är Svanenmärkt och detta innebär att det finns flera rent miljömässiga faktorer som spelar in t.ex, transporter, bättre kontroll av materialval och låg energiförbrukning. Det finns även ekonomiska aspekter som gör det möjligt för oss att anpassa vår kostym i takt med att marknaden utvecklas. Jag är också övertygad om att vårt varumärke stärks av att alla våra kunder vet att de i framtiden kommer att köpa skandinavisk kvalité, avslutar han.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1