Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 juni 2009

Swerea höll seminarium om REACH och RoHS

Totalt 31 personer bevistade Swereas seminarium de nya EU-direktiven.

Seminariet som hölls på KTH i Stockholm behandlade RoHS-direktivet, REACH-förordningen och EUP-direktivet (ekodesign). Vad gäller RoHS har ett antal nya undantag tillkommit kontinuerligt och flera slutdatum har också skjutits framåt. Till exempel gäller nu att socioekonomiska undantag också kan göras, det vill säga om jobb eller företag hotas skall man ta hänsyn till detta. En del undantag har gjorts när det gäller till exempel bly. Vissa piezoelektriska keramer som innehåller bly, som PZT har det inte gått att hitta ersättning för. Alla aktörer i distributionskedjan har skyldighet att informera om de ämnen som ingår i företagets produkter. Införsel och användning av kemikalier registreras och tillståndsprövas hos ECHA som sköter registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen och på så sätt skapa enhetlighet i hela EU. Myndigheten har upprättats genom REACH-förordningen. Syftet med förordningen är att informera om kemikalier, se till att de används på ett säkert sätt och bidra till den europeiska industrins konkurrenskraft. ECHA är beläget i Helsingfors och har i dagsläget 800 anställda. REACH är inte ett direktiv utan det är EU-lagstiftning, som står över nationell lagstiftning. Ekodesigndirektivet är däremot en förordning där bland annat krav på effektförbrukning för produkter med betydande miljöpåverkan tas fram. Genom att ställa minimikrav för ökad energieffektivitet på olika produktgrupper där teknik finns, skall energianvändningen minskas. Här har man börjat med att ta fram direktiv för effektförbrukning hos enkla digitalboxar, externa nätaggregat, gatu- och kontorsbelysning samt hembelysning. Kommande program gäller elmotorer, cirkulationspumpar, kyl&frys och TV. Arbetet sker etappvis med nya produktgrupper.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2