Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 juni 2009

Betydelse och utveckling av Supply Chain Management

Ett stort fokus på Technology Forecasters’ Quarterly Forum var den ökade betydelsen av Supply Chain Management (SCM), dess optimering och synlighet.

Ett viktigt fokus för detta forum var framgångskriterierna för Supply Chain Management (SCM). Deltagare från hela världen, OEM-, EMS- och logistikföretag, delade bästa praxis och diskuterade viktiga frågor i dagens SCM-verksamhet. Logistiker har upplevt skiftande krav på lagerhållning och störningar i distributionskedjan, vilket har en negativ inverkan på kassaflödet och är en reell risk för verksamheten. Lageroptimering är en viktig del av ett företags strategi, och detta bör formaliseras. Kopplingen mellan mål för dagar i lager och en produkts livscykel är en viktig faktor att ta hänsyn till. Aspekter för lagerhållningspolicy är efterfrågan, ledtider, antal produkter, mål (som servicenivåer eller att minimera kostnader) och allmän kostnadsstruktur. Lagerhållningsstrategin bör bestämmas av affärsstrategin och kan kartläggas i en enkel form, som Douglas Kent, ordförande eKNOWtion visade i sin presentation. Den skulle kunna bestå av konkurrenskrav, som tillförlitlighet, tillgänglighet och flexibilitet, samt kostnadskrav och mål för kapitalförvaltningseffektivitet. Varje länk i distributionskedjan måste prioritera dessa krav och överväga sin position i varje specifik produkts livscykel. Som en sammanfattning kan man säga att varje produkt behöver en egen strategi för lager och distributionskedja. Det stod klart att samma försörjningsstrategi inte passar alla organisationer. Tillgänglighet och synlighet ger rätt information så att rätt produkt finns på rätt plats vid rätt tidpunkt, för att säkerställa kostnadseffektivt beslutsfattande för effektiv leverans eller service, säger Hitesh Attri, Supply Chain Consultant på eKNOWtion.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1