Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 04 juni 2009

AT&S säger upp 300 i Österrike

AT&S flyttar sin volymtillverkning från Europa till Asien och säger upp 300.

Övergången kommer att resultera i en engångskostnad på upp till 40 miljoner euro. Flytten kommer också att leda till justeringar av antalet anställda, i linje med förväntade framtida krav. Så sent som i november 2008 var företagsledningen fortfarande övertygad om att viss volym-produktionskapacitet för HDI-mönsterkort skulle bli kvar i Österrike. Det försämrade ekonomiska klimatet under de senaste månaderna har lett kunder att koncentrera sig på att minimera inköpspriser där det är möjligt. Det ökande trycket på priserna innebär att produktion inte längre är lönsam i Österrike på nuvarande kostnadsnivå. Därför har koncernen blivit tvungen att flytta volymsproduktionen i sin helhet från Leoben-Hinterberg till Asien. Leoben-Hinterberg-anläggningen kommer uteslutande att inrikta sig på den europeiska marknaden. Produktionskapacitet - mätt i prodeucerad mönsterkortsyta - kommer att minska från den nuvarande nivå på cirka 130.000 m2 till 70000 m2. Flytten av kapacitet och satsningen på att förbättra effektiviteten i Österrike kommer också att leda till justeringar av antalet anställda, vilka kommer att minska med cirka 300 inom de närmaste månaderna. Omstruktureringskostnader förväntas uppgå till 40 miljoner euro under räkenskapsåret 2009/10. På grund av det rådande ekonomiska klimatet, är en årlig nedgång i den operativa verksamheten sannolik, och ledningen räknar med att rörelseresultatet och årets resultat blir betydligt svagare än under budgetåret 2008/09. De försämrade marknadsvillkoren gör också att investeringarna kommer att minskas från 30 miljoner euro till cirka 20 miljoner euro.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-2