Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 juni 2009

Fem år av tillväxt avslutas när investerarna flyr risker

Utländska investeringar i Europa var oförändrade under 2008, enligt Ernst & Youngs årliga Country Attractiveness Survey.

Den 7: e årliga rapporten, som granskar siffrorna för internationella investeringar i Europa, nya projekt eller utbyggnader, visade att 3718 investeringar i projekt tillkännagavs i Europa 2008, sex fler projekt än under 2007. Antalet projekt förblev stabilt, men den förestående lågkonjunkturen gav svårartade effekter på nyanställningar. Antalet arbetstillfällen minskade 16 procent till 148 333, en nedåtgående trend som pågått sedan 2004. "Fem år av ihållande investeringstillväxt i Europa tog slut år 2008, säger Marc Lhermitte, partner på Ernst & Young och författare till rapporten. "När intäkterna sjönk och driftskostnader ökade minskades projekten och några har stoppats. Många företag har avbrutit sin geografiska expansion och sina förvärv. Men den verkliga bilden av hur den globala lågkonjunkturen har drabbat de utländska investeringarna har ännu inte synts. Investeringsbeslut för 2008 har gjorts många månader innan nedgången slog till, vilket förklarar varför Europa säkrade lika många utländska direktinvesteringar som året innan. Vi räknar med att 2009 kommer att få en helt annan historia." Analys per land Ernst & Youngs studie, nu för 7:e året i rad, analyserar både faktiska investeringar under de senaste 12 månaderna och trender hos globala investerare för planer på kort till medellång sikt. Storbritannien behöll sin plats i rangordningen som den mest attraktiva platsen i Europa för utländska direktinvesteringar. Storbritannien lockade 686 investeringsprojekt under 2008, vilket är 4 procent lägre än under 2007. De största mottagarna av utländska direktinvesteringar i Europa visade små förändringar, trots den ekonomiska oron. Frankrike, Tyskland och Spanien, som har varit de viktigaste länderna för att locka utländska investeringar sedan 1997, var fortfarande de fyra viktigaste länderna 2008. Vinnare och förlorare Positiv eller relativt stabil utveckling ses i Tyskland, Schweiz, Sverige, Italien och Irland. Tysklands 28 procentiga ökning var driven av nya regionala huvudkontor för den tyska och de östeuropeiska marknaderna och av industriell efterfrågan på företagstjänster och programvara. Irland hade, trots planer att flytta tillverkningsjobb till ett mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga länder, en 35 procentig ökning av antal projekt eftersom brittiska och amerikanska företag fortsätter att investera. Vissa branscher klarar konjunkturnedgången bättre än andra. Maskiner och inventarier hade en 19-procentig ökning av utländska direktinvesteringar på grund av en ökning av projekt för att leverera vindkraftverk, solenergikomponenter och bränsleceller. "En av de största vinnarna har varit den förnybara industrin på grund av de nya gröna möjligheterna på marknaden, med nästan 6000 nya arbetstillfällen under 2008. Framsynta företag kommer att positionera sig för att ta marknadsandelar och få tillgång till denna sektor." säger Marc Lhermitte. IT-outsourcing, finansiella tjänster och företagstjänster var tidiga offer för nedgången, särskilt i Storbritannien, Frankrike och Spanien. Nya jobb inom dessa sektorer och länder föll med 33 procent under 2008. Tidigare populära länder för investeringar som Tjeckien, Slovakien och Turkiet såg siffrorna falla dramatiskt i synnerhet inom fordons- och elektronikindustrin. Var investeringarna kommer från Europas regionala investeringar kommer fortfarande från tyska, brittiska och franska (51 procent) och amerikanska investerare (25 procent). Investerare från Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC) har bidragit till ett relativt litet antal projekt i Europa (6 procent), men trenden ökar snabbt: antalet projekt från Kina och Indien har gått från 118 till 182. Detta har särskilt gynnat Storbritannien. Utsikter för 2009 Lågkonjunkturen kommer att påverka utländska direktinvesteringar i Europa än mer under 2009. Preliminära uppgifter från det första kvartalet pekar på en minskning med 8 procent av projekteten jämfört med första kvartalet 2008. För resten av året säger 53 procent av de intervjuade företagsledarna i studien att de inte har några expansionsplaner för 2009. Mark Otty, Area Managing Partner på Ernst & Young EMEIA, förklarar varför det även djupast ner i en global recession är viktigt för investerare och myndigheter att samarbeta för att uppmuntra gränsöverskridande investeringar. "Även om det är en naturlig reaktion för investerare att handla på ett protektionistiskt sätt, har öppna gränser och fri handel haft stora fördelar för den globala ekonomin under de senaste 20 åren. Vi bör göra allt vi kan för att fortsätta att främja det." Urban attraktion Ernst & Youngs studie upptäckte några avslöjande resultat för storstäder och deras förmåga att attrahera utländska investeringar. Investerare har ett tydligt större förtroende för förmågan hos städer med internationella kvaliteter - eller globala städer - att komma ur den nuvarande situationen, än återhämtningen för mindre städer. London, som behållit sin position som den mest attraktiva staden för utländska investeringar i Europa under 2008 för det 7: e året i rad, säkrade 262 projekt. Men London var inte helt immunt mot nedgången med en 14-procentig minskning jämfört med 2007, vilket stoppade en fyraårig tillväxtspurt. I jämförelse med sina närmaste europeiska stadsrivaler, tog London ett relativt stort antal projekt, med Paris på andra plats med 222 projekt och Madrid som trea med 80. "Prioriteringen av sedan länge etablerade centra i den utvecklade världen - inklusive Europas huvudstäder - utmanas av asiatiska städer som Shanghai och Bangalore och regionala städer som skaffat internationell expertis. När företagsledare från vår studie fick frågan var nästa Google eller Microsoft kommer att uppstå, sågs Shanghai och Mumbai som mer trovärdiga alternativ än New York, Silicon Valley, eller London. " säger Marc Lhermitte. Europa som en fristad - tillväxtekonomier förlorar kortsiktigt Det osäkra klimatet har lett till en tillfällig flytt bland investerare till mer kända marknader. För den närmaste framtiden ses företag i Europa som ett säkrare alternativ för investeringar. Enligt undersökningen, där 809 globala investerare intervjuats under februari 2009, ansågs Väst- (40%) och Central- och Östeuropa (39%) som "säkraste" regionerna för att etablera eller utvidga verksamhet. Det har skett en tillbakagång i investerarnas uppfattning om de framväxande BRIC-marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Efter toppnoteringar i attraktionskraft i tabellen för 2008, förlorar Kina ledningen som den mest attraktiva regionen för att etablera verksamhet 2009, och hamnar på tredje plats. Indien är femma efter Nordamerika, medan Ryssland och Brasilien, som tidigare varit stigande stjärnor, kommer på sjätte och sjunde plats. "I dag är företagsledare inriktade på att komma levande genom krisen och på att maximera avkastning på befintliga tillgångar. Att gå in på nya marknader kan erbjuda fantastiska möjligheter, men kan även medföra risker som beslutsfattare har inte råd med”, säger Marc Lhermitte. "BRIC-länderna är inte den helt säkra marken som internationella investerare letar efter. Europa ses som förutsägbart och säkert. Investerare visar ofta större lojalitet till sina ursprungsländer och sina historiska marknader, och lanserar färre projekt på de nya marknaderna i Europa. Och det är därför, för närvarande åtminstone, som de hellre stannar hemma än vågar sig utomlands", fortsätter Marc Lhermitte. Den långsiktiga trenden är oundviklig "Den ekonomiska nedgången kommer inte att förhindra förflyttningen av ekonomin från väst till öst och från norr till söder. Företagen har helt rätt när de fortfarande tror på möjligheterna på de nya marknaderna. I en nyligen publicerad Ernst & Young-rapport utpekas att Brasilien, Ryssland, Indien och Kina kommer att bidra med 40 procent av den globala ekonomiska tillväxten mellan 2009 och 2020", kommenterar Mark Otty.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1