Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 juni 2009

Orderraset bromsar in

Orderingången i de svenska företagen fortsätter minska, men nedgången är under andra kvartalet inte lika omfattande som tidigare.

Att det ännu är långt till bättre tider framgår av att företagens kapacitetsutnyttjande och behov av arbetskraft når nya rekordlåga nivåer. – Orderutvecklingen under årets andra kvartal visar att konjunkturen fortfarande faller, men att nedgången kan förväntas ske i långsammare takt framöver, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till rapporten. Perioden av närmast fritt fall kan därmed sägas ha passerats och vi går nu mer mot en bottenkänning. En illustration till uppbromsningen är att 75 procent av företagen rapporterade en minskad ordervolym netto sista kvartalet i fjol följt av två tredjedelar för årets första kvartal och nu är motsvarande siffra mindre än häften. Ordernedgången bromsar tydligt upp i de allra flesta branscher, företagsstorlekar och både på export och hemmamarknad. Till skillnad mot tidigare finns nu även exempel på företag som ökar sin ordervolym. För maskinindustrins export och för leverantörer till maskinindustrin samt för leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin är uppbromsningen i orderfallet mer begränsad. – Det aktuella konjunkturläget mätt som hur väl företagen utnyttjar sin produktionskapacitet och deras behov av arbetskraft, har fortsatt visa på nya rekordlåga nivåer. Endast 13 procent av företagen använder sin kapacitet fullt ut och bara tre procent av företagen anger brist på yrkesarbetare. Motsvarande siffra för ingenjörer/tekniker är 6 procent. Det visar att konjunkturen fortfarande är nere på nivåer vi aldrig tidigare uppmätt i modern tid, avslutar Anders Rune. Undersökningen omfattar uppgifter från 508 företag/koncerner som tillsammans har en försäljning på 716 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 % på export.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2