Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Bild: Nouratron A / S Elektronikproduktion | 09 juni 2009

De hetaste EMS-platserna

Analys från Frost & Sullivan konstaterar att EMS-leverantörer och OEM-företag kommer att fortsätta att investera i lågkostnadsområden och därigenom utnyttja växande ekonomier.

När innovationshöjd, kostnad och tid till marknaden blir allt viktigare för konkurrenskraften kommer EMS-leverantörerna att öka ansträngningarna att hitta bättre outsourcingalternativ som ger konkurrensfördelar. Trenderna pekar på en förflyttning från Kina till Indien, Vietnam, Ukraina, Rumänien, Polen, Tjeckien, Brasilien, norra Afrika och Mellanöstern. EMS-outsourcing kommer att fortsätta att påverkas av tre huvudsakliga faktorer, nämligen möjligheten att ge stöd till OEM-företag, möjligheten att försörja lokala slutmarknader och att hitta billiga tillverkningsalternativ. Andra faktorer som enkel tillgång och tillgänglighet till lokala tekniker under produktens utvecklings- och integrationsstadium får också betydelse. EMS-leverantörer undersöker nya fält, utöver kostnadsparametrar som fram till nu varit den primära orsaken till migration. "En evolutionsprocess sker inom EMS-outsourcingstrategi och regionalisering har visat sig vara ett smart beslut när man samtidigt ska balansera behovet av att migrera till lågkostnadsregioner, säger Frost & Sullivans Senior Research Analyst Lavanya Rammohan. "Med den nya hybridmodellen för regionalisering och för att hålla högvolymtillverkning i lågkostnadsregioner, har EMS-leverantörer möjlighet att utnyttja nya länder." Fokus ligger på att utforska nya ekonomier, öka antalet platser för outsourcing och behålla anseendet för varumärket. Ekonomisk stabilitet, lägre löner och betydande lokal marknadspotential har ställt Östeuropa, Asien, Ryssland och Brasilien i rampljuset, inte enbart i form av högvolymproduktion utan också för tillverkning av högteknologiska produkter. Dessutom gör den ökande efterfrågan på FoU och tillgången på teknisk expertis förutsättningarna idealiska för den framväxande rollen för EMS-OEM partnerskap. Nivån på FoU och konstruktionsexpertis i länder som Indien, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam och Indonesien kommer att driva dessa länder högre upp i värdekedjan. Tillgången på mjukvara, särskilt i Indien, är en annan anmärkningsvärd fördel vilket också ökar intresset för passiv elektroniktillverkning. Robust ekonomisk tillväxt, utveckling av infrastruktur, högre utbildning och statliga förmåner som utlöser en tillväxtspurt i nya regioner. Även om takten i överföring av produktion till de nya länderna har varit snabb, saknas en strukturerad komponentbas, enhetlig infrastruktur och ekonomisk stabilitet vilket har hämmat blivande EMS-investeringar. "Med utmaningar som kommunikation mellan olika tidszoner och dyra logistikkostnader överväger EMS-leverantörer noga närheten till slutmarknader samt låga kostnader för tillverkning", säger Rammohan. "Men EMS-företagen måste också brottas med utmaningar som underutvecklad infrastruktur, logistik och komponentförsörjning i de flesta av outsourcingregionerna. Sammantaget förväntar sig EMS-leverantörer förändringar på marknaden när OEM-företag blivit trötta på komplikationer av tidskrävande projektöverföring, ökade logistikkostnader och längre tid till marknaden. EMS-leverantörer omorienterar sig då för att balansera billiga alternativ med möjlighet till förnyad tillväxt och lönsamhet. Deltagarna måste se outsourcing som en affärsidé som kan ge en förbättrad lönsamhet samt ge förbättrad prestanda. Dessutom måste kompletta lösningar och produkter erbjudas tillsammans med den mjukvara som behövs för stöd och underhåll, enligt rapporten.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1