Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 juni 2009

REACH missar nano

EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, behöver redan uppdateras.

REACH krav på information om substans och produktionsvolym missar många nanomaterial, som tillverkas i små kvantiteter. I nuläget saknas fundamental kunskap om upptag, fördelning, eliminering och dynamiska interaktioner för nanopartiklar. Det skriver forskare från Göteborgs universitet och Chalmers i nya numret av Miljöforskning. Kemikalier i miljön, klimatavtal, klimatneutral energi, havens försurning, biologisk mångfald... listan kan göras lång över de områden, där akuta internationella lösningar är nödvändiga. Och detta just när Sverige är ordförande i EU. Under Sveriges ledning kommer flera av dessa problemområden att diskuteras på hög politisk nivå. Forskning, till stor del finansierad av Forskningsrådet Formas, bidrar med kunskap som kan utgöra bas för politiska beslut. Forskningsresultaten har lyft allmänhetens medvetenhet om vilka risker som finns och politikerna behöver ta detta på allvar.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1