Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 juni 2009

Ericsson köper Elcoteq Tallinn

För att säkra tillverkningskapacitet så har Ericsson tecknat ett köpeavtal med finska kontraktstillverkaren Elcoteq gällande delar av tillverkningen i Estland.

Köpeskillingen är €30 miljoner, som hänför sig till lager och en mindre del övriga tillgångar. I avtalet ingår övertagandet av cirka 1200 anställda. Ericsson gör detta för att säkra tillverkningskapacitet i Estland. Ericssons beslut beror på Elcoteqs omstrukturering och konsolidering av verksamheten i Europa. Elcoteq levererar radioaccessprodukter till Ericssons 2G och 3G basstationer samt optik och transmissionsutrustning. Ericsson lade ut sin volymtillverkning på externa parter för mer än tio år sedan och den strategin ligger kvar. GSM utgör fortfarande den största delen av marknaden för mobilnät, men tillväxten av 3G/WCDMA ökar snabbt. Ökad användning av mobilt bredband och konvergensen till IP baserade bredbandsnät gör att utrullningen av utrustning för bredbandsaccess, routing och transmission ökar. Avtalet omfattar övertagande av hyresavtal för produktionslokaler. Affären förväntas genomföras under 2009 och kräver godkännande av berörda konkukrrensmyndigheter i respektive land.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2