Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juni 2009

Note tror på kundernas kinamarknad

Evertiq har intervjuat Notes nya vd Knut Pogost, som vill satsa på marknadssidan.

Det snabba vd-bytet hos Note gick på en dag, och var inte planerat. Det var överraskande för Knut Pogost, som betonar att ingen konflikt finns mellan honom och Arne Forslund. Det hade uppstått en distans mellan Arne Forslund och styrelsen, och den globala krisen gör att distansen inte kan få vara för stor. Sverige är mer drabbat av krisen än de andra nordiska länderna på grund av större internationell exponering, säger Knut Pogost. Av Notes försäljning ligger 70 procent i Sverige, resten är fördelat på Norge, Finland och Storbritannien. Tillverkning måste alltså finnas i Sverige för de kunder som vill ha det. Kanske dock inte på alla orter och även om företaget nu drabbats av en nedgång i omsättningen så betonar Knut Pogost att inga bolag skall stängas. En av Notes styrkor är annars att snabbt flytta verksamhet, när så är lönsamt. Introduktionsfasen och industrialiseringsfasen måste ha prioritet, det som Note kallar nearsourcing, men ska produkten sedan flyttas till annat land måste det ske snabbt. Flytt till Asien sker dock inte längre så mycket på grund av låga produktionskostnader. Produktion skall helst ske nära slutmarknaden och då speciellt Kina växer och investerar vill Note vara närvarande på den marknaden. Flera av Notes stora kunder har närvaro eller vill in på den kinesiska marknaden. De som vill ska då kunna ta Note till hjälp, menar Knut Pogost, men även asiatiska kunder som vill in i Europa kan nyttja företagets tjänster. För större kunder kommer företaget att investera i en corporate sell-organisation. Det blir nyanställningar i säljorganisationen, i Danderyd. Här kommer bytet på vd-posten in. Det var viktigt att ha någon med mycket fokus och drivkraft på försäljningssidan. Arne Forslund har varit snabb och drivande för företagets omstrukturering, menar Knut Pogost och kommer in på alla kommentarer på Evertiq, och de har verkligen varit många. - Alla kommentarer tyder på en företagskultur där det är högt till tak, säger Knut Pogost, som vill värna om detta. Företaget har inte färre anställda nu, men jobben har flyttat utomlands på grund av konkurrenstrycket, och självklart är detta en smärtsam process. Utflytten till Kina har medfört många erfarenheter som är värdefulla för Note. Knut Pogost understryker att kommunikation är den viktigaste delen om man ska övervinna kulturskillnader. Notes farbik i Sydkina startades som ett joint venture tillsammans med Ionics från Filippinerna och en engelsk vd med lång erfarenhet av Kina har tillsatts. Att hitta rätt partner har varit mycket viktigt även om fabriken nu är en helägd Notefabrik. Den filippinska kulturen liknar nämligen oss i väst mer än vad den kinesiska gör. Lagstiftning och grundvärden är gemensamma med väst i Filippinerna, vilket skiljer Filippinerna från Kina när man gör affärer. När fabriken väl kom igång blev faktiskt stora kunders nollserier rätt första gången och det uppstod inte några reklamationer. Kommunikation är nyckeln, menar Knut Pogost. Processen måste fungera, men fungerar inte management, att rätt saker sker i rätt tid, så spricker det. Note ser som sin styrka ”high mix - low volume” i Kina, vilket är orsakat av kundernas behov. En minsta volym måste förstås till för att det ska vara lönsamt att tillverka i Kina och där finns tillverkningsenheterna i Centraleuropa som kan vara alternativ när man tittar på logistik och fraktkostnader. Detta betyder också att någon ytterligare flytt till länder med ännu lägre kostnader är ointressant. ”Every cent matters” menar många av de stora legotillverkarna, men detta gäller inte i det område Note nischat sig. Note är starka inom industrielektronikprodukter och de produkterna lever länge i motsats till mobiltelefoner och datorer, vilket ställer andra krav på tillverkaren. Många av Notes kunder satsar på Kina, för där finns pengarna och investeringarna idag. Nu är det inte längre enbart export som gäller för Kina, utan stora pengar satsas på hemmamarknaden. Kinamarknaden ger nu nya arbetstillfällen och tar inte längre jobb som tidigare. Därför har Note också en försäljningsorganisation i Kina. Att driva produktion i Kina I Kina bygger affärskulturen mycket på långa relationer, som ger förtroende vilket är en förutsättning för att göra större affärer. - Respektera kulturen, annars gör du bort dig och kastar bort massor av pengar, säger Knut Pogost. Ödmjukheten i asiatisk kultur gör att man ofta inte säger vad man tycker. Vilket leder till överraskningar om man inte har detta klart för sig, berättar Knut Pogost. Operatörerna i fabrikerna kommer oftast från den kinesiska landsbygden och de sparar nästan alltid till något, som egen verksamhet eller ett hus i hembyn. När detta är klart stannar de hemma efter hemresan under det kinesiska nyåret, utan att säga upp sig först. Företagen tappar 10-20 av sin personal efter det kinesiska nyåret varje år och alla stora spelare tar hänsyn till detta genom att överanställa innan nyår. Till skillnad från i väst gäller mycket ”What's in it for me?” – även internt i företaget. Detta har nog många bränt sig på, att många av de kinesiska medarbetarna har en egen agenda, menar Knut Pogost. Är man medveten om detta kan det dock undvikas. En skillnad som är viktig är att i väst lånar vi pengar och i Asien sparar man först. Det går till exempel inte att köpa en bil med lån eller leasing i Kina. Alla sparar. Ekonomierna fungerar olika. Asien har den mest hälsosamma ekonomin i världen idag, säger Knut. - Försök inte ändra kulturen – försök att förstå den. Var medveten om att man har en riktig uppförsbacke framför sig när man startar, är ett råd från Knut Pogost. Hemmamarknaden Sverige och Norden Forfarande har Note inte full täckning i Sverige, och ambitionen är att vara ledande i Sverige. Detta innebär broms och gas samtidigt – lätt att säga men extremt svårt att göra, menar Knut Pogost. Många EMS:are har på sistonde siktat in sig på att ta helhetsansvar för kundernas produkter men Note inga planer på att bli produktägare, utan i stället siktet inställt på industrialiseringselementet för att ge snabbare time to market. Kunderna efterfrågar och behöver dock hjälp med eftermarknaden och Note är väl skodda för detta, på grund av sin geografiska spridning över landet. Om detta ska ske organiskt eller strukturellt är ännu ej bestämt, men det brådskar inte lika mycket inom detta område. Note arbetar också med boxbuild, att göra kompletta produkter med systemkompetens i fokus. Detta bör absolut ligga kvar i Sverige, enligt Knut Pogost. Våra grannländer Note i Norge har väldigt bra tillväxt, det har tagit tid men är idag väldigt framgångsrikt, säger Knut Pogost. Norge och Sverige är dock inte i takt ekonomiskt, eftersom Norge har tre stora industrisegment: maritimt, olja och fiske. Dessa påverkas inte lika mycket av krisen. Den norska industrin är alltså mer råvarubaserad än den svenska. Stora investeringar sker just nu inom oljesektorn. Note har inga bekymmer i vare sig Norge eller Finland, men i Sverige är situationen en annan på grund av landets exportframgångar och exportberoende. Eftersom Note så att säga sitter i baksätet, och säljer när kunderna säljer, så är företaget väldigt beroende av vilka marknader kunderna rör sig på. Note har inte så mycket kunder inom medicinteknik, ett område som är mindre konjunkturkänsligt och många nu vill befinna sig inom. På andra sidan krisen Det är väldigt tufft på marknaden och många överaskades av kreditkrisen som slog till hårt i november. Har man dock gjort rätt saker under krisen så blir man mer konkurrenskraftig när den är över. En skillnad är att Time to market och värdekedjan är så mycket snävare nu än vid tidigare kriser. Vi kan vänta oss en allokeringssituation som blir den värsta någonsin om två till tre år, vilket medför bland annat stora brister på komponenter. Ingen liten spelare kan påverka detta, menar Knut Pogost, utan man får vara förberedd. Under krisen har många halvledarfabbar försvunnit. När det vänder kommer överinvesteringar från samma aktörer. Man måste alltså följa ekonomin för att överleva, men samtidigt ha en förmåga att snabbt svara när marknaden svänger. En allokering kommer gå förhållandevis fort den här gången och ta sex till tolv månader, gissar Knut. Tolvtumsfabbar ger så mycket mer kapacitet än de för mindre wafers, vilket gör upprampningen snabbare. Många kretsleverantörer är också fabless och anlitar foundrytillverkare, vilket gör att man kan hantera supply&demand snabbare. De stora investeringarna som krävs för nya fabbar kommer antagligen att avskräcka investerarna till att börja med. En ny tolvtumsfab kostar i storleksordningen två till tre miljarder USD, och det är inte många som kan ta den investeringen. Färre foundryfabbar men fler komponentleverantörer för med sig en del problem. Fablessleverantörer säljer sina nykonstruerade komponenter utan att veta om det finns kapacitet. Detta har varit ett av skälen för att Note startat Notified, vilket skall motverka detta. Tillgänglighetsperspektivet måste gå hand-i-hand med med konstruktionsperspektivet. Knut Pogost är övertygad om att vi kommer att få en mycket starkare ekonomi när krisen är över. Behovet av arbetskraft kommer att vara stort, men andra färdigheter är efterfrågade. Företag med mycket försäljning till Kina kommer att bli framgångsrika, vilket betyder andra typer av arbetstillfällen som till exempel ingenjörer som sysslar med utveckling och industrialisering. Den svenska skolan Knut Pogost vill slutligen slå ett slag för den svenska skolan som han tycker har oförtjänt dåligt rykte. Den svenska skolan har visserligen fått dåliga resultat i en del mätningar, men ofta har man mätt saker som inte är efterfrågade på arbetsmarknaden, menar Knut Pogost. Skolan är betydligt bättre än sitt rykte. Svenska skolan har tagit en bredare roll och är bra på att få eleverna att finna kunskap, arbeta i grupp, och utveckla ett socialt beteende. Alla spetsparametrarna har förvisso försämrats, men inte användbarheten på arbetsmarknaden. Högskolornas resultat är fortfarande i världsklass, även om studenterna ibland haft det lite trögare i skolstarten. Våra ungdomar fungerar bättre när de kommer ut i arbetsgrupper än i andra länder, som är mycket mer inriktade på individuell kunskapsinhämtning. Vår skola har satsat mycket mer på social kompetens. De nybakade studenterna förstår sedan kollegor, tar hänsyn, klarar teamwork och fattar vad som ska till för att projekt ska bli klart i tid, säger Knut Pogost som har en hel del att jämföra med. Det är mycket svårare att påverka egenskaper än kunskaper. Skolan har satsat mycket på egenskaper, vilket förbereder individen för att komma ut i samhället. Det här visar sig också när Note söker folk, vad man tittar på vid anställningsintervjuer. Betyg i all ära, men hur man samarbetar är viktigast, avslutar Knut Pogost som ser en konkurrensfördel för hela Skandinavien när vi ska konkurrera med Sydostasien i framtiden.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1