Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juni 2009

Rimaster miljoninvesterar i hyttillverkning

Rimaster investerar drygt tre miljoner kronor i ett nytt affärsområde (Ricab) – tillverkning av hytter till små och medelstora truckar och specialfordon.

Verksamheten kommer under namnet Ricab att drivas som ett affärsområde inom Rimaster Kisa AB. Bo Österlund, tidigare VD för hyttillverkaren Bobo Cab i Norrköping, och Göran Gustafsson, även han tidigare vid Bobo Cab, har rekryterats till nyckelpositioner inom Rimaster Kisa AB. Samverkan har skett med ”Växtkraft Kinda”, som har bidragit med stöd i att forma kompetensutvecklingsinsatser för tillverkningen som kommer att ske lokalt. I Kisa sker detaljtillverkningen med slutmontering i Horn i sydöstra Kinda kommun. Verksamheten inleddes gradvis under april, och leverans av den första trucken med Ricab-hytt kommer att ske redan i slutet av juni. Under hösten kommer sedan produktionen av hytter att vara i full gång. Ett tiotal personer kommer initialt att vara sysselsatta inom Ricab. – Jag är lika glad som stolt att mitt i en svår lågkonjunktur kunna presentera vår nya satsning på hyttillverkning, säger Jan-Olof Andersson, VD och koncernchef för Rimaster-gruppen. – Vi har sedan lång tid i mindre skala slutmonterat kompletta hytter för bl.a. Atlas Copcos gruvtruckar, och den verksamheten tar vi nu vidare i och med uppbyggnaden av Ricab till ett nytt affärsområde, som jag tror har en stor affärspotential. Verksamheten passar också bra som ett komplement till vår övriga tillverkning, avslutar Jan-Olof Andersson. – För mig är det lika roligt som spännande att få vara med och bygga upp ett nytt affärsområde inom Rimaster, så när jag fick frågan var beslutet enkelt, säger Bo Österlund. – Jag och min kollega Göran Gustafsson har arbetat med truckar och tryckhytter under lång tid, och vi ser goda möjligheter till synergieffekter med Rimasters stora kompetens inom såväl plåt och mekanik som el och elektronikutveckling, avslutar Bo Österlund. – Vi har god tillgång till kompetent verkstadspersonal i Kindabygden, en följd bl.a. av vår långa tradition av företagande inom främst tillverkningssektorn. Rimasters beslut att förlägga all verksamhet inom den nya hyttillverkningen till sina produktionsenheter inom Kinda kommun ser vi därför som ett styrketecken för bygden, säger Roland Frithiofsson, Växtkraft Kindas ”växtmotor”.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2