Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 juni 2009

Siemens tror på 15 MEUR i order från stimulanspaket

Siemens uppskattar att de statligt finansierade stimulanspaketen genererar nya order till företaget för ungefär 15 miljarder euro. Grön teknik förväntas stå för ungefär 40% eller 6 miljarder euro.

För att få bukt med den ekonomiska krisen, har stimulanspaket på ungefär två biljoner euro aviserats och, i en del fall, redan satts igång. Ungefär en tredjedel av denna total, eller ungefär 700 miljarder euro, är avsatta för investeringar i infrastrukturprojekt. Den resterande delen svarar för exempelvis skattelättnader för hushåll. Siemens uppskattar att stimulanspaketen kommer att generera order till företaget till ett värde av 15 miljarder euro. Av dessa beräknas beställningar av grön teknik, såsom exempelvis förnybar energi, att utgöra sex miljarder euro. Det innebär att Siemens miljöportfölj kommer att få en avsevärd omsättningsökning de kommande tre affärsåren 2010 till 2012. Siemens bygger sin prognos på en analys av de största stimulanspaketen. “Med sina stimulansprogram sänder regeringarna den rätta signalen. Mot bakgrund av den värsta globala ekonomiska krisen på många decennier innebär de statliga åtgärderna en dämpning av en kraftig efterfrågeminskning i den privata sektorn”, säger Peter Löscher, vd och koncernchef för Siemens AG. ”Dessutom säkerställer de statliga programmen arbetstillfällen världen över. Den stora andelen investeringar i miljöteknik kommer troligen att skapa nya gröna arbeten. Detta gäller särskilt för Siemens som grön infrastrukturjätte.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2