Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 juni 2009

HMS försäljning ned 30%

Preliminära siffror visar att HMS Networks nettoförsäljning under årets första 6 månader visade en nedgång på 30 procent jämfört med samma period för ett år sedan.

Preliminära uppgifter för nettoomsättningen under första halvåret 2009 visar, inklusive positiva valutaeffekter, en minskning med 30 % jämfört med motsvarande period föregående år. Bolagets preliminära bedömning för första halvåret 2009 är ett nollresultat på EBIT nivå. Orderingången har varit svag under perioden ,med en viss återhämtning under den senare delen av det andra kvartalet. - Den nedgång i den globala konjunkturutvecklingen vi rapporterade efter första kvartalet har fortsatt under årets andra kvartal vilken ger en svag efterfrågan från våra kunder. Min bedömning är att majoriteten av våra kunder även under årets andra kvartal anpassat sig till en ytterligare försämrad konjunktur. Effekten av våra kunders lagerjusteringar har blivit längre och kraftigare än vad vi tidigare sett, säger VD Staffan Dahlström. - De kostnadsbesparingar som vidtagits för att anpassa verksamheten till det rådande marknadsläget kommer att ge effekt under andra halvåret 2009. Även om vi har ett svagt marknadsläge med låga volymer just nu, så har vi har ett fortsatt inflöde av nya Design Wins som ger effekt i vår försäljning under 2010 och framåt, säger Staffan Dahlström.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2