Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 01 juli 2009

Svag utveckling för Lagercrantz

Lagercrantz Groups helÄr 2008-2009, Electronics minskade och Mechatronics ökade omsÀttning.
OmsÀttningen för division Electronics minskade under Äret till 727 MSEK (778). Redan tidigt under perioden sÄgs en minskad efterfrÄgan pÄ marknaderna utanför Norden, framför allt i Tyskland och UK. Minskningen var ett resultat av en lÀgre investeringsvilja bland mÄnga företag till följd av lÄgkonjunkturen.

Under Ă„ret spreds det sĂ€mre efterfrĂ„gelĂ€get till flertalet bolag inom divisionen. Kostnads- och kapitalreducerande Ă„tgĂ€rder sattes dĂ€rför in under andra halvĂ„ret. ÅtgĂ€rderna bestod i att effektivisera och koncentrera verksamheterna till de större marknaderna. I Sverige innebĂ€r detta att bolaget för trĂ„dlös kommunikation (Acte Wireless) och bolaget för inbyggda system (Acte Embedded) integrerades frĂ„n och med 1 april 2009 i ett bolag: Acte Solutions. Verksamheterna i UK och Schweiz integreras i den danska respektive tyska verksamheten. Totalt har en neddragning av organisationen genomförts.

Rörelseresultatet minskade under Äret till 24 MSEK (38). Resultatet innehÄller poster av jÀmförelsestörande karaktÀr om -4 MSEK (0). Dessa hÀrrör frÄn vidtagna ÄtgÀrder under framförallt det fjÀrde kvartalet. Rörelsemarginalen exklusive dessa jÀmförelsestörande poster uppgick till 3,9 procent (4,9).

NettoomsÀttningen för affÀrsomrÄdet Mechatronics, dÀr bland annat Kablageproduktion ingÄr, ökade till 628 MSEK (604). TillvÀxten sÄgs under de tre första kvartalen av rÀkenskapsÄret. Under tredje kvartalet noterades en minskad efterfrÄgan, vilken ytterligare förstÀrktes det fjÀrde kvartalet. Framför allt pÄverkades divisionen mot slutet av rÀkenskapsÄret av den lÀgre investeringstakten i slutkundsled. Detta fick som följd en successivt lÀgre efterfrÄgan som fick Äterverkningar genom produktionskedjan, bland annat genom lagerreduktioner hos divisionens kunder. Som ett resultat av den lÀgre omsÀttningen under slutet av Äret pÄverkades divisionens belÀggningsgrad varför resultatet sjönk. Under Ärets slut har ÄtgÀrder vidtagits för att minska överkapacitet i divisionens producerande verksamheter, bland annat genom personalreduktioner och genom att skjuta pÄ kapacitetsinvesteringar. Ytterligare ÄtgÀrder har innefattat ett arbete med att sÀnka rörelsekapitalet, framför allt lager och försÀljningsfordringar.

Rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK (50). Resultatet innehÄller poster av jÀmförelsestörande karaktÀr om -4 MSEK (0), huvudsakligen under det fjÀrde kvartalet, som ett resultat av de ÄtgÀrder som vidtagits. Rörelsemarginalen exklusive dessa jÀmförelsestörande poster uppgick till 8,4 procent (8,3) för 2008/09.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2