Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 juli 2009

Sverige vill förbjuda TBBPA

Kemikalieinspektionen pressar EU om att anvÀndningen av additivt tillsatt TBBPA, som Àr en av nyckelkomponenterna i mönsterkort, bör regleras genom RoHS-direktivet i den nu aktuella revideringen.
Kemikalieinspektionen anser att det finns behov av att tydliggöra omfattningen av RoHS-direktivet och dÀrmed minska den administrativa bördan och den juridiska osÀkerheten för sÄvÀl företag som myndigheter. Kemikalieinspektionen anser att omfattningsomrÄdet bör förtydligas utan att det i praktiken minskas.

Kemikalieinspektionen anser att lydelsen ”oacceptabel hĂ€lso- eller miljörisk” Ă€r ett mycket tveksamt begrepp som snarare anger resultatet av en bedömning av om reglering av ett Ă€mne behövs Ă€n av startpunkten för en sĂ„dan bedömning. Vidare anser Kemikalieinspektionen att utgĂ„ngspunken för att övervĂ€ga reglering i RoHS bör vara enklare Ă€n i Reach begrĂ€nsningar, sĂ€rskilt vad avser SVHC-Ă€mnen, med hĂ€nsyn till de omfattande möjligheter till undantag som föreslĂ„s i RoHS.

Kemikalieinspektionen tycker att det Àr rimligt att Àmnena förbjuds i elektriska och elektroniska produkter i samband med den nu aktuella revideringen av RoHS. Kemikalieinspektionen anser Àven att anvÀndningen av additivt tillsatt TBBPA (Tetrabromobisphenol-a )bör regleras genom RoHS-direktivet i den nu aktuella revideringen.

RoHS-direktivet Àr i dagslÀget ett regelverk som starkt betonar substitution av farliga Àmnen. Direktivet har haft stor betydelse för substitution av vissa farliga Àmnen i elektriska och elektroniska produkter. Genom förslaget att införa socioekonomiska övervÀganden som ett kriterium för undantag anser Kemikalieinspektionen att substitutionskravet i RoHS försvagas.

Kemikalieinspektionen anser att Sverige bör försöka fÄ in en text om att nanoformen av ett Àmne ska beaktas om ny vetenskap visar att nanoformen i sig utgör en miljö- eller hÀlsorisk.

LÀs Kemikalieinspektionens yttrande över kommissionens förslag till revidering av RoHS och WEEE direktiven.

Amerikanska organisationen IPC uppmanar industrin att skriva ett brev till Kemikalieinspektionen i protest mot förslaget om att förbjuda TBBPA. Ladda ned brevet hÀr (Word format).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2