Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 03 juli 2009

Obducat garanteras 65 miljoner kronor

Obducat har träffat avtal med European Nano Invest AB (ENI) avseende emissionsgaranti om 65 MSEK motsvarande cirka 90% av den förestående nyemissionen.

Därmed säkerställs den fortsatta affärsutvecklingen inom de fokuserade applikationsområdena LED, HDD och displayer/solceller. Vidare stärks bolagets uthållighet och handlingsberedskap, vilket är av särskild vikt inför den förväntade återhämtningen på världsmarknaden. Som redan meddelats beslutade årsstämman den 18 juni 2009 om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011. Den totala emissionsvolymen uppgår till cirka 74 MSEK.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1