Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mats Lundberg Elektronikproduktion | 17 juli 2009

Prevas visar vikande omsättning och negativt rörelseresultat

Prevas halvårsrapport januari - juni 2009 visar på lägre omsättning och -2,0 Mkr i rörelseresultat.

Prevas upplever en fortsatt osäkerhet på marknaden, men företagets vd Mats Lundberg tror på men gradvis förbättring under 2010. ”Fortsatt osäkerhet hos våra produktutvecklande kunder ger en kraftigt negativ effekt på omsättning och resultat. Den bas av industriella kunder där Prevas har sin huvudsakliga verksamhet, fortsätter att avvakta med start av nya utvecklingsprojekt och förlängningar försenas. Vår bedömning är att marknaden för inbyggda system har påverkats kraftigare än den generella IT-marknaden vilket givetvis förstärker effekten på Prevas som har en stor del av omsättningen inom inbyggda system. Huvudkunden inom inbyggda system är produktutvecklande industriella företag med stort beroende av export”, kommenterar Prevas vd Mats Lundberg. • Omsättning 279,8 Mkr (321,4) • Resultat före avskrivningar 4,3 Mkr (47,9) • Resultatmarginal före avskrivningar 1,5 procent (14,9) • Rörelseresultat –2,0 Mkr (41,5) • Rörelsemarginal –0,7 procent (12,9) • Resultat efter skatt –2,2 Mkr (29,1) • Vinst per aktie –0,22 kr (2,99) • Likvida medel 21,1 Mkr (6,9)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1