Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juli 2009

Outsourcing av LCD-TV motsvarar inte förväntningarna

Även om försäljningen av LCD-TV fortsätter att växa under den nuvarande nedgången leder lågkonjunkturen till något försvagad efterfrågan, vilket gör att kontraktstillverkningen av dessa inte uppfyllt förväntningarna, enligt iSuppli Corp.

iSuppli har tidigare beräknat att 35,2 procent av alla LCD-TV skulle läggas ut på kontraktstillverkning under 2008. Resultatet under 2008 visar dock att det endast blev 28,7 procent. Denna trend förväntas fortsätta under 2009, när outsourcing släpar efter tidigare förväntningar med 5,6 procentenheter. Under 2010, 2011 och 2012 kommer outsourcing att hamna under den tidigare prognosen med 4,8, 3,2 och 2,6 procentenheter. Nedanstående tabell visar iSupplis föregående och nuvarande prognos för den procentuella fördelningen av total LCD-TV-tillverkning som outsourcats av OEM-företag till kontraktstillverkare. "Den primära orsaken till detta underskott jämfört med förväntningarna är försvagad efterfrågan på grund av lågkonjunkturen, säger Jeffrey Wu, senior analytiker för Electronic Manufacturing Services (EMS) och Original Design Manufacturing (ODM) vid iSuppli. "Japanska och koreanska OEM behöver behålla tillräckligt med produktion i egen regi för att rationalisera sina kostnader och för att optimera sitt interna kapacitetsutnyttjande." Även om LCD-TV-marknaden kommer att fortsätta växa kraftigt under konjunkturnedgången år 2009, tvingar de operativa och finansiella problemen som orsakats av lågkonjunkturen många OEM-företag att ompröva sina inre expansionsplaner och outsourcingstrategier, samt att inleda förändringar som har omedelbara effekter på distributionskedjan. Större OEM- och ODM-företag blöder Ett antal ledande LCD-TV OEM- och ODM-företag rapporterade operativa förluster under 2008. Samsungs Digital Multimedia Division, där företagets platt-TV-verksamhet ingår, meddelade en operativ förlust av 311 miljoner USD under 2008, trots att bolagets marknadsandel ökade. Under Sonys räkenskapsår 2008, som avslutades i mars 2009, uppkom den största operativa förlusten i företagets historia på 2,4 miljarder USD. Sharp meddelande en nettoförlust på 1,3 miljarder USD för räkenskapsåret 2008, som slutade i mars 2008, med hänvisning till stagnerande konsumtion, hård konkurrens och en fluktuerande japansk yen. "Kampen för tillväxt under lågkonjunkturen tvingas dessa OEM-företag att sänka sina priser för att öka försäljningen och att behålla sin marknadsandel," säger Jeffrey Wu. "Följaktligen pressas kontrakttillverkarnas tillväxtpotential och lönsamhet av deras OEM-kunder." TPV Technology Ltd, som länge varit det största ODM-företaget för LCD-TV, drabbades också av förluster under 2008. I början av 2008 beräknade bolaget att det skulle leverera 7,5 miljoner LCD-TV. Men när lågkonjunkturen drabbade konsumentmarknaden fick bolaget revidera ned utsikterna för 2008 för tredje och fjärde kvartalet, och hamnade på 6 miljoner LCD-TV. TPV redovisade en nettoförlust på 31 miljoner USD under det fjärde kvartalet 2008, jämfört med en nettovinst på 56,3 miljoner USD under det fjärde kvartalet 2007. Bolagets nettoresultat för helåret 2008 var 97.2 miljoner USD, en minskning med 46 procent från 2007. Dragkamp mellan outsourcing och intern expansion Under de senaste två åren har ledande japanska och koreanska OEM-företag gjort stora investeringar i nya produktionsanläggningar i Kina och Östeuropa för att etablera nya tillverkningskluster för LCD-TV. Förr i tiden skedde bara slutmontering nära slutmarknaderna. Men i ett försök att effektivisera försörjningskedjan och produktionsprocessen, började OEM-företagen utlokalisera tillverkning av LCD-moduler och även av LCD-paneler. Det var just denna aggressiva expansion som resulterade i nedgången av outsourcing 2008. Vem gynnas? Till skillnad från OEM-företag i vissa andra hemelektroniksegment som flyttar hem mer produktion, söker nu många LCD-TV OEM-företag kontraktstillverkare för att möjliggöra sina kostnadsbesparingsplaner. Exempelvis meddelade Hitachi Ltd förra veckan en större förändring i sin produktion och kommer att vända sig till kontraktstillverkarna för att producera tv-apparater till minskade kostnader. Ett annat exempel är när Sony i början av 2009 meddelade en omstruktureringsplan för nära 14 procent av sina 57 fabriker, som syftar till att minska driftskostnaderna med 3,2 miljarder USD i år. Den aviserade nedläggningen tvingar oundvikligen Sony att ytterligare skärpa sin outsourcingstrategi för LCD-TV-tillverkning och att lita mer på kontraktstillverkare. Förutom etablerade ODMs, såsom TPV och Proview, har en handfull Tier-2 ODM- och EMS-leverantörer gjort inbrytningar i LCD-TV-tillverkning, genom att utnyttja sin befintliga teknik och relationer med sina kunder. Hon Hai, Innolux och Wistron är sådana kontraktstillverkare som kapitaliserar på denna växande outsourcing trend.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2