Annons
Annons
Mönsterkort | 21 juli 2009

Oenighet om TBBPA fortsätter

IPC startar en opinionsbildningskampanj för att uppmuntra sina medlemmar i Tyskland och Sverige att kontakta sina respektive miljöorgan och statstjänstemän, för att uppmana till att de motsätter sig ett förbud mot tetrabrombisfenol A (TBBPA).
TBBPA är ett populärt flamskyddsmedel som används i mer än 80 procent av världens mönsterkort. En omfattande riskbedömning gjord av EU har funnit att TBBPA inte är skadligt för miljön eller människors hälsa.

Medan diskussionerna om förslaget till ändringar av RoHS-direktivet fortsätter bland medlemmarna i Ministerrådet, kräver Tysklands och Sveriges miljöorgan begränsning av TBBPA enligt RoHS - ett ämne som för närvarande inte finns på listan över föreslagna restriktioner.

Nyligen har Tysklands federala miljöbyrå, Umwelt Bundes Amt (UBA) publicerat ett nyhetsbrev med krav på begränsning av TBBPA enligt RoHS. Grunden för UBA:s ståndpunkt är en felaktig och otillräcklig rapport som publicerades förra året av Öko Institut, skriver Eipc Speednews. Växande påtryckningar från den svenska regeringen har drivits på av en rapport från svenska Kemikalieinspektionen.

"När vi fortsätter att övervaka den globala miljön är det absolut nödvändigt att vi får stöd av IPC:s medlemmar i drabbade regioner. Vi fortsätter att lobba mot regeringarna direkt, men vi inser också att statstjänstemän bäst uppmärksammar företag i deras land. Våra strategiska informationsinsatser förstärks alltid med aktivt stöd från branschen, säger Fern Abrams, IPC-direktör för miljöpolitik och regeringsförbindelser, enligt Eipc Speednews.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1