Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 augusti 2009

PKC:s nettoomsättning sjönk med 42,7% första halvåret

PKC-koncernens omsättning under januari-juni minskade med 42,7 % från föregående år till 99,6 miljoner euro ( 173,7 miljoner euro under januari-juni 2008).

PKC:s rörelseresultat blev minus 5,5 miljoner euro, jämfört med plus 19,0 miljoner för samma period förra året och vinsten före skatt blev minus 6,4 miljoner euro (plus 17,1 miljoner). Resultatet belastas med cirka 4,8 miljoner euro i engångskostnader. Kassaflöde efter investeringar under perioden blev 27,4 miljoner euro (16,3 miljoner). "Den fortsatta nedgången i produktionsvolymerna i våra kunders sektorer, särskilt inom den tunga fordonsindustrin, har lett till ett negativt rörelseresultat under det första halvåret. Orderingången och leveransvolymerna för kommersiella fordon överskred produktionsvolymen under andra kvartalet. Detta tyder på att produktionsvolymerna inte kommer att minska ytterligare från nuvarande exceptionellt låga nivå. Fortsatta rationaliseringar och satsningar på FoU sätter tilltro till en kontinuerlig förbättring av PKC:s konkurrenssituation. På grund av den rådande marknadssituationen genomgår leverantörerna inom den kommersiella fordonsindustrin en radikal förändring som i sin tur öppnar nya möjligheter för PKC", säger PKC:s vd Harri Suutari.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1