Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 11 augusti 2009

Hälften av alla solpaneler som produceras i år kommer inte att installeras under 2009

Hälften av alla solpaneler tillverkade i år kommer inte att säljas under 2009. Det nuvarande enorma överutbudet av paneler kommer att bestå fram till 2012, enligt iSuppli som nu sänker sin prognos för solpanelproduktion för tiden fram till år 2013.

"Solcellsindustrin har under 2009 upplevt en kollaps i efterfrågan på grund av beslut som tagist i Spanien, som har stått för 50 procent av de globala installationerna under 2008, att ändra sin feed-in-tariff politik", säger Henning Wicht, senior och överordnad analytiker för solceller på iSuppli. "Detta fall i efterfrågan ledde till en massiv lagerackumulering i hela försörjningskedjan, från råvaran polykisel till kompletta solcellssystem. Trots detta har beslutsfattare fortsatt att öka kapaciteten och produktionen, vilket förvärrar lagerackumuleringen." Totalt kommer solpanelsproduktionen i världen att under 2009 öka med 14,3 procent till 7,5 Gigawatt (GW), en ökning från 6.5 GW 2008. Men endast 3,9 GW kommer att installeras i anläggningar i år. Det innebär att nästan hälften av alla paneler som produceras under 2009 inte kommer att installeras utan förvaras i lager. "Detta överflöd kommer att ha en långsiktig påverkan på solenergiföretagen. Tillgången på paneler kommer att överstiga efterfrågan fram till 2012," säger Henning Wicht. "Efter det året kommer en snabbt växande efterfrågan på solenergianläggningar att kunna absorbera lagren och den globala produktionen. iSupplis uppdaterade prognos visar nu att produktionen planar ut för åren från 2011 till 2013, jämfört med den gamla prognosen." Trots den globala ekonomiska recessionen kommer de flesta av de ledande tillverkarna av solcellspaneler, till exempel Suntech, Sharp och JA Solar att fortsätta växa, och de har inte för avsikt att bromsa produktionen av solceller och paneler. "Även med tanke på nedgången har många panel- och celltillverkare fortsatt att rampa upp sin kapacitet som om lågkonjunkturen aldrig hade inträffat", säger Henning Wicht. "De flesta företag gör detta i syfte att bibehålla sin andel av marknaden." Som ett resultat kommer Suntech att gå om Q-Cells och ta ledningen som producent av kristallina celler 2009, förutspår iSuppli. Sharp, Yingli och JA Solar kommer också att försvara sina positioner i år genom att inte minska sin solcellsproduktion. De leverantörer som har minskat eller gjort justeringar i sin produktion av solceller och paneler som en följd av den minskande efterfrågan har sett sina strategier på kort och medellång sikt vackla. Till dessa hör Q-Cells, SunPower och BP Solar. Särskilt Q-Cells minskade sin expansion av solceller och paneler vid sin fabrik i Malaysia och har avsevärt minskat sina produktionsmål för 2009. Likaså SunPower har skurit ner sina planer på expansion, medan BP Solar har stängt sin panelproduktion i Malaysia och Spanien. Så medan vissa företag ökar produktionen för att behålla sina positioner på marknaden, är andra tvungna att göra kortsiktiga produktionsnedskärningar och fördröja eller till och med avbryta långsiktiga expansionsprojekt.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2