Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 augusti 2009

Svag delårsrapport från Aspocomp

Aspocomp har idag publicerat sin halvårsrapport som visar halverad omsättning.

"Marknaden har fortsatt varit utmanande. På grund av minskande nettoomsättning blev det röda siffror för Oulufabriken. Dessutom bokfördes cirka 0,2 miljoner euro i engångskostnader för uppsägningar och avsättningar för osäkra fordringar under perioden. På grund av en stram kostnadskontroll har kassaflödet efter investeringar fortsatt varit positivt, men kassan har minskat med cirka 0,5 miljoner euro när bolaget återbetalade 1 miljon euro i bankskulder. Marknaden väntas fortsatt vara utmanande hela året 2009. EBITDA kommer sannolikt att vara negativt. Fabriken i Kina som drivs som samriskföretag, Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd i Suzhou, öppnades igen i mars 2009 och körs för närvarande med ett lågt kapacitetsutnyttjande. Eftersom den kinesiska exportmarknaden är fortsatt svag, räknar vi inte med att uppnå en betydande förbättring i försäljning och resultat kommer således att hamna under break-even under 2009. Projektet med en indisk anläggning är också lagt på is tills vidare. Sammantaget är Aspocomp finansiellt stabilt och företaget kan fortsätta som det är, men företaget kan också utvecklas ytterligare genom olika strukturella arrangemang", kommenterar Sami Holopainen, vd och koncernchef.   - Omsättning: 6,2 miljoner euro (11,3 miljoner).   - Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -0,6 miljoner euro (0,9).   - Rörelseresultatet (EBIT) -1,2 miljoner euro(0,0).   - Resultat per aktie (EPS) från kvarvarande verksamheter: -0,03 euro (-0,02).   - Resultat per aktie (EPS) från avyttrade och avvecklade verksamheter: 0,00 euro (-0,01).   - Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1,0 miljoner euro (-3,0).
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2