Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 september 2009

Central- och Östeuropa stod för 55% av de europeiska EMS-intäkterna 2008

Med intäkter som beräknas att minska med över 13% 2009 står den europeiska EMS-branschen inför en period av osäkerhet och snabba förändringar.

Enligt den nionde upplagan av EMS-rapporten från Reportlinker har de ledande EMS-leverantörerna i Västeuropa redan flyttat volymtillverkningen till lågkostnadsländer. De har dock behållit viss tillverkningsverksamhet och funderar på att konkurrera på tillväxtmarknaderna för flyg och försvar, medicinteknik, kontroll och instrumentering, fordon och industri när dessa segment beräknas ta fart under 2010/2011. Det är här som den verkliga kampen för den stora majoriteten av de omkring 700 EMS-bolagen i Europa kommer att äga rum. Konkurrensen förväntas öka med framväxten av regionala aktörer med starkt fokus på tillväxtmarknader. Det är också en marknad som betjänas av många, över 600, nationella EMS-leverantörer med ofta en enda produktionsanläggning och små, men sedan länge etablerade kundbaser. Ökad konkurrens kommer att leda till konsolidering där företag förvärvas eller läggs ner på grund av ständigt ökande ekonomiska påfrestningar, men det är inte troligt att det blir en massflykt av företag under perioden fram till 2013. Det finns en klar möjlighet att en eller möjligen två av de stora direktlevererande EMS-företagen kommer att slås samman. Fusioner mellan stora europeiska EMS-leverantörer är också en möjlighet, även om detta väntas bli antingen på nationell eller sub-regional nivå. En viktig trend på senare år har varit migrationen av EMS-produktion från Västeuropa till Central-och Östeuropa (CEE), som resulterat i att Central- och Östeuropa står för strax under 55% av de europeiska EMS-intäkterna under 2008. Detta förväntas sjunka något under 2009 eftersom de stora direktlevererande EMS-leverantörerna minskar produktionen för att möta lägre efterfrågan. EMS intäkterna i Central- och Östeuropa beräknas minska med 17% under året. När efterfrågan återhämtar sig så kommer också andelen av CEE:s bidrag till EMS-marknaden att göra det, även om den tidigare tvåsiffriga årliga tillväxten kommer att minska till en lugnare takt på 5-6% från 2010 till 2013. Överföringen av produktion från Västeuropa kommer att fortsätta att vara en viktig faktor i regionens tillväxt, särskilt för lågvolymprodukter. Reportlinkers nionde utgåva av ”The European EMS Industry report 2008-2013” belyser frågor som påverkar den europeiska EMS-industrin. Denna rapport ger en analys och prognoser för intäkter för både Väst-, Öst- och Centraleuropa i en enda rapport. Det innefattar också viktiga trender som påverkar de största EMS-företagen för marknadsgrupper, detaljerade profiler av de 20 största europeiska EMS-bolagen, bland annat en ranking för 2008, en ranking av de 50 största EMS-leverantörerna i Europa, med avseende på land och regionala profiler däribland viktiga trender, roller för de globala Tier 1-företagen och profiler av de största EMS-företagen en en katalog med över 1000 tillverkningsanläggningar.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2