Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 september 2009

Massiva förändringar väntar inom medicinteknik, enligt studie

Under den kommande tioårsperioden kommer de västliga industriländerna förlora kraftigt ut mot Asien när det gäller innovationskraften inom medicinteknik, enligt en studie från tyska branschorganisationen VDE.

Särskilt inom bildåtergivningsteknik kommer Kina och Indien att göra stora språng framåt, förutspår studien "MedTech 2020". VDE presenterade studien vid World Congress 2009 on Medical Physics and Biomedical Engineering som för närvarande äger rum i München. Bildåtergivningsteknik representerar det största enskilda marknadssegmentet inom hela den medicintekniska marknaden. Enligt studien kommer Asien att ta ledningen inom tekniksegmentet under den kommande tioårsperioden på bekostnad av USA och Europa. Ändå kommer medicinteknik fortsätta att vara innovationsdrivet i Västvärlden. Det mest dynamiska segmentet kommer att vara telemedicin där experterna tror att Europa tar ledningen över Nordamerika, medan Asien kommer att vara något efter. Andra områden för innovation är den fortsatta digitaliseringen av hälsosektorn och nya tillämpningar såsom regenerativ medicin, proteser och aktiva implantat. Inom segmenten in vitro-diagnostik som omfattar tekniker som lab-on-a-chip väntas USA återigen hamna på efterkälken medan Europa kan behålla sin position och Asien kommer att ta täten. Andra områden för tillväxt kommer att finnas inom utrustning för titthålskirurgi och endoskopi. Det finns ett antal drivkrafter för innovation för medicinsk teknik, och datateknik spelar den absolut viktigaste rollen. Informations- och kommunikationsteknik, mikroelektronik, materialvetenskap och optisk teknik identifieras också som viktiga drivkrafter för innovation, om än i lägre grad. Innovationer inom medicinteknik kommer att leda till en differentiering av den medicinska värdekedjan, förutspår Wolfgang Schlegel, chef för Medical Physics-avdelningen på tyska cancer forskningscentret (DKFZ) i Heidelberg. Till exempel kommer datorstödd terapisimulering, -planering och -optimering att utgöra de centrala delarna av en koppling mellan diagnos och behandling. Terapi kommer i sin tur att förstärkas genom innovativ teknik för minimal-invasiv kirurgi och nya former av strålbehandling såsom protonbestrålning och bestrålning med tunga joner. Telemedicin kommer här att utvidga värdekedjan, säger Wolfgang Schlegel. Inom bildåtergivningsteknik ser experterna flera intressanta tendenser. Till exempel är teknik för faskontrastmikroskopi en tänkbar väg att få en "renässans för den klassiska röntgendiagnostiken", säger Wolfgang Schlegel. Även inom terapi kommer elektroniken att spela en viktig roll, förklarar Olof Dössel, chef för Institutet för biomedicinsk teknik vid Karlsruhe universitet. Bildstyrda processer för minimal-invasiv kirurgi och robot-assisterad kirurgi kommer att vinna terräng, förutspår han. Andra områden för snabba teknologiska innovationer kommer att vara aktiva implantat. Även om pacemakers har funnits i många år kommer nya tillämpningar med aktiva implantat med fokus på att förbättra och återställa förmåga. Till exempel kommer näthinneimplantat att hjälpa patienter att bibehålla eller återfå synen, och neuroimplantat kan hjälpa förlamade patienter att återfå kontrollen över kroppens rörelser, förklarade Olof Dössel. Inte bara innovationsdrivare kan identifieras i segmentet för medicinteknik, utan också innovationsbromsar. 29 procent av de tillfrågade experterna i MedTech 2020-studien klagade över att bristen på offentliga medel hämmar innovationshastigheten. 20 procent angav att överdriven byråkrati hämmar utvecklingen och 15 procent av de tillfrågade uppger att samarbeten mellan universitet, forskningsinstitut och industrin måste förbättras för att främja innovationer. Det skriver Eetimes.com
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-1