Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 september 2009

Svenska EMS-industrin minskade 2,2% 2008

Enligt The Pildal Directory för europeiska EMS-leverantörer hade svensk EMS-industri en omsättning på 1225 miljoner euro under 2008, en minskning med 2,2% från 2007 års nivå. Antalet anställda minskade 2,5% till 8500.
Dagens svenska EMS-leverantörer upplevde en tillväxt i omsättningen på 10,2% under 2006, 1,5% tillväxt under 2007 och en minskning med 2,2% under 2008. Från 2005 till 2008 har alla företagsgrupper med undantag för de minsta växt. Företag med omsättning mer än 50 miljoner euro under 2008 står för 65% av industrins totala omsättning.Dock minskade volymen för svensk EMS-industri som en följd av företagsnedläggningar under åren 2006 till 2008. Ett företag står för nästan hela denna förlust, uppgående till 393 miljoner euro.EMS-industrin sysselsatte 8483 personer under 2008, vilket var cirka 2,5% lägre än föregående år. Gruppen av företag med en omsättning som understiger 2 miljoner euro minskade sina anställda med 16,6% 2008 jämfört med 2007.I allt högre grad bygger den svenska EMS-industrin på produktion i dotterbolag i lågkostnadsländer. Under 2008 stod anställda i lågkostnadsländer för 22,1% av den totala arbetskraften.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-10 09:20 V11.5.0-1