Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 september 2009

Svenska EMS-industrin minskade 2,2% 2008

Enligt The Pildal Directory för europeiska EMS-leverantörer hade svensk EMS-industri en omsättning på 1225 miljoner euro under 2008, en minskning med 2,2% från 2007 års nivå. Antalet anställda minskade 2,5% till 8500.

Dagens svenska EMS-leverantörer upplevde en tillväxt i omsättningen på 10,2% under 2006, 1,5% tillväxt under 2007 och en minskning med 2,2% under 2008. Från 2005 till 2008 har alla företagsgrupper med undantag för de minsta växt. Företag med omsättning mer än 50 miljoner euro under 2008 står för 65% av industrins totala omsättning. Dock minskade volymen för svensk EMS-industri som en följd av företagsnedläggningar under åren 2006 till 2008. Ett företag står för nästan hela denna förlust, uppgående till 393 miljoner euro. EMS-industrin sysselsatte 8483 personer under 2008, vilket var cirka 2,5% lägre än föregående år. Gruppen av företag med en omsättning som understiger 2 miljoner euro minskade sina anställda med 16,6% 2008 jämfört med 2007. I allt högre grad bygger den svenska EMS-industrin på produktion i dotterbolag i lågkostnadsländer. Under 2008 stod anställda i lågkostnadsländer för 22,1% av den totala arbetskraften.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2