Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 september 2009

Svenska EMS-industrin minskade 2,2% 2008

Enligt The Pildal Directory för europeiska EMS-leverantörer hade svensk EMS-industri en omsÀttning pÄ 1225 miljoner euro under 2008, en minskning med 2,2% frÄn 2007 Ärs nivÄ. Antalet anstÀllda minskade 2,5% till 8500.
Dagens svenska EMS-leverantörer upplevde en tillvÀxt i omsÀttningen pÄ 10,2% under 2006, 1,5% tillvÀxt under 2007 och en minskning med 2,2% under 2008. FrÄn 2005 till 2008 har alla företagsgrupper med undantag för de minsta vÀxt. Företag med omsÀttning mer Àn 50 miljoner euro under 2008 stÄr för 65% av industrins totala omsÀttning. Dock minskade volymen för svensk EMS-industri som en följd av företagsnedlÀggningar under Ären 2006 till 2008. Ett företag stÄr för nÀstan hela denna förlust, uppgÄende till 393 miljoner euro. EMS-industrin sysselsatte 8483 personer under 2008, vilket var cirka 2,5% lÀgre Àn föregÄende Är. Gruppen av företag med en omsÀttning som understiger 2 miljoner euro minskade sina anstÀllda med 16,6% 2008 jÀmfört med 2007. I allt högre grad bygger den svenska EMS-industrin pÄ produktion i dotterbolag i lÄgkostnadslÀnder. Under 2008 stod anstÀllda i lÄgkostnadslÀnder för 22,1% av den totala arbetskraften.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-21 14:28 V12.2.5-2