Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 september 2009

De största EMS- och ODM-företagen har åter nått en stabil nivå

Efter alarmerande inkomstbortfall i slutet av 2008 och början av 2009 visar nu den globala elektronikindustrin tecken på stabilisering under andra kvartalet, och de bästa företagen upplever en kollektiv återgång till tillväxt, enligt iSuppli.

Baserat på en genomgång av andra kvartalets försäljning har de tio största EMS-leverantörerna uppnått en omsättningstillväxt på 1,6 procent jämfört med första kvartalet. Även om detta inte verkar vara en så stor ökning innebär det en dramatisk förändring från en minskning med 25 procent för sekventiella intäkter under det första kvartalet. De tio största ODM-företagen har gått betydligt bättre. Intäkter för det andra kvartalet ökade med 12 procent jämfört med första kvartalet. Detta kan jämföras med en en minskning med 14 procent sekventiellt under första kvartalet. Figur 1 visar kvartalsvisa sekventiella inkomstförändringar för de tio största EMS-leverantörerna. "År 2009 kunde inte ha börjat sämre för kontraktstillverkare", säger Adam Pick, direktör och analytiker för EMS / ODM på iSuppli. "Under det andra kvartalet har dock chefer vid EMS- och ODM-företag antytt att läget stabiliserats, kostnadsstrukturer har justerats och lager minskats. iSupplis undersökning bekräftar att marknaden stabiliserats det andra kvartalet. Trots dessa positiva tecken är det ännu för tidigt att fira en återhämtning för elektroniktillverkning. Flera faktorer fortsätter att skymma utsikterna för EMS / ODM." En viktig faktor är den internationella lågkonjunkturen som fortfarande består. Även om intäkterna stiger på sekventiell grund kan effekterna av den ekonomiska nedgången fortfarande ses i jämförelse med samma period året före. Andra kvartalets intäkter för de tio största EMS-leverantörerna med ett fall på 15 procent från 2008 är fortfarande betydligt lägre än det normala säsongsmässiga mönstret. Figur 2 visar kvartalvis tillväxt jämfört med samma period året före för de tio största globala EMS-leverantörerna. Som figur 2 visar har de kvartalsvisa intäkterna för de tio största EMS-leverantörerna jämfört med ett år tidigare fallit sedan fjärde kvartalet 2008. Dessutom har vissa OEM-företag antagit tillverkningsstrategier som hindrar tillväxten för kontraktstillverkare. Nokia och NCR, är några OEM-företag som tagit tillbaka tillverkning från sina outsourcingleverantörer. Exempelvis uppskattar iSuppli att Nokia har återtagit produktion till ett värde av 5 miljarder dollar från EMS / ODM-partners under recessionen. Andra OEM-företag har förvärvat tillgångar från EMS-leverantörer för att säkerställa kontinuitet i leveranserna. Ericsson har till exempel vidtagit denna åtgärd med kontraktstillverkaren Elcoteq. En annan marknadshämmare är överkapacitet, som fortsätter att plåga kontraktstillverkare med pressade marginaler. Slutligen har bristen på utrustning, inklusive optiska skivläsare och displaypaneler, en negativ påverkan på leveranskedjan för elektronik i Taiwan och Kina. För att anpassa sig till de rådande marknadsförutsättningar har chefer vid EMS- och ODM-företag vidtagit lämpliga åtgärder för att rätta till storleken på sina kostnadsstrukturer och i samarbete med OEM-tillverkare och leverantörer arbetat för att skapa realistiska förväntningar inför framtiden. Wall Street har också korrigerat sina förväntningar för marknaden för legotillverkning. Fyra av de tio största EMS-leverantörerna har misslyckats att förbättra intäkterna på en sekventiell grund under andra kvartalet. Dessutom har de tio största EMS-leverantörernas intäkter, när Foxconns försäljning är undantagen, faktiskt minskat under det andra kvartalet på en sekventiell grund. Slutligen är det uppenbart att en verklig utplaning på marknaden ännu är utom räckhåll för några EMS-leverantörer, när iSuppli jämför prognoser mot historiska data. Trots de olika justeringarna som EMS-leverantörerna har fått göra har ett uppsving för bärbara datorer och netbooksbeställningar till ODM-företag inspirerat en haussestämning bland ett antal företag, däribland Quanta, Compal, Wistron och Inventec. Även med komponentbrist och vag vägledning från Hewlett-Packard, Lenovo och Dell, tror vissa ODM-företag att det andra halvårets leveranser ökar avsevärt snabbare än första halvårets produktion på grund av den makroekonomiska utvecklingen och införandet av produkter med nya funktioner.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1