Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 oktober 2009

Nya regler inom elsäkerhet ger fler valmöjligheter och väcker fler frågor

Viljan att göra rätt är mycket stor inom elinstallationsbranschen. Eltekniker är medvetna om vilka risker det innebär att hantera el på ett felaktigt sätt. Sedan några månader gäller nya elsäkerhetsregler i Sverige och det väcker nya frågor om installationsregler, behörighet och ansvar. Nu ger SIS Förlag ut en handbok med frågor och svar om de nya elinstallationsreglerna.

Sverige har fått nya spelregler inom elsäkerhet. Borta är detaljregleringen som Elsäkerhetsverket stod för och som tillät en rad svenska avvikelser. Nu är det samma regler i hela Europa och den nya utgåvan av standarden för elinstallationer, SS 4364000, stöttar införandet av den nya metoden. "Idag är reglerna mer generella och beskriver målen med elsäkerheten snarare än att detaljreglera hur arbetet ska utföras. Det är en bra utveckling som ger såväl eltekniker som beställare större möjlighet att själva påverka utförandet, men det väcker också nya frågor", säger Mats Jonsson, elsäkerhetsexpert som skrivit handboken Elinstallationsregler – 104 frågor och svar. En nyhet i den nya utgåvan av standarden är att den är mer öppen för alternativa installationsmetoder. Konkreta nyheter handlar bland annat om skyddsutjämning i badrum och de utökade kraven på användning av jordfelsbrytare. Handboken Elinstallationsregler – 104 frågor samlar aktuella frågor kopplade till de nya reglerna. Med hjälp av bokens sökordsregister hittar läsaren snabbt svaren och referenser till relevanta avsnitt i standarden. Handboken finns tillgänglig hos SIS Förlag till en kostnad av 795 kronor. Författare till boken är Mats Jonsson. Mats arbetar som konsult, föreläsare och kurshållare inom elsäkerhet och deltar i den tekniska kommitté inom SEK som arbetat fram standarden elinstallationsreglerna, SS 4364000.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2