Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 oktober 2009

Sex saker elektronikföretag inte bör göra i den nya ekonomin, av Charlie Barnhart

Charlie Barnhart från Charlie Barnhart & Associates LLC (CBA), föreslår sex åtgärder för en snabb återhämtning för elektronikindustrin.

Förutsatt att vi antar att den globala ekonomin just håller på att återhämta sig eller att återhämtningen är nära förestående, är en intressant fråga hur företag kan garantera framgång i den nya världsordningen. För att parafrasera ett numera berömt talessätt, "en katastrof är fruktansvärd sak att försaka" - här är en möjlighet för industrin att återställa och kanske rätta till vissa självdestruktiva beteende som har varit tydliga sedan outsourcing-fenomenet började. Eftersom alla gillar listor, så är här en lista på hur man kan undvika att göra de saker som försatt oss i den här röran ännu en gång. Så från och med nu ska vi inte: 1. Tanklöst följa flocken. Media älskar trender. Ju enklare och mindre nyanserade desto bättre. Redaktörer vill gärna citera "experter" och, låt oss inse det, det är säkrare att säga saker som alla andra säger. Så småningom blir dessa åsikter självuppfyllande profetior när Wall Streets analytiker ser artiklarna och sedan ökar trycket på företagens direktörer att följa efter. Tyvärr kräver affärsframgångar innovationer, och när man talar om affärsprocesser betyder det inte att göra vad alla andra gör, utan att istället göra det som fungerar bäst för din organisations unika förutsättningar, marknad, kunskaper, varor, kapital, resurser och kompetenser. Just nu har branschmedias redaktörer upptäckt en ny "trend" - att OEM-företagen tar tillbaka sin tillverkning "in-house" och att vi återvänder till en vertikalt integrerad modell, som om det vore det enda receptet för framgång, och de som inte följer flocken kommer att misslyckas. Detta kommer återigen att leda till ett lämmel-liknande beteende. När man talar företagsstrategi är detta ett recept för en katastrof. Ironiskt nog förutspår Charlie Barnhart & Associates LLC (CBA), som en av de ovannämnda "experterna", att den självuppfyllande profetian kommer att inträffa ytterligare en gång för outsourcing. Vi förutspår att, om inte någon ny katastrof vänder utvecklingen, pendelrörelsen för outsourcingen kommer att ha vänt före utgången av Q2 2012. Med andra ord, outsourcing för elektronisk tillverkningsindustri som % av TAM slutar växa och börjar krympa vid denna tid. Detta innebär inte att ni måste göra någonting för att svara på trenden, om er organisation outsourcar eller inte och detta fungerar för er. Vi hoppas att företagen kommer att göra det som är rätt den här gången, inte vad som är trendigt. 2. Att fastna i outsourcing som en "strategi". CBA säger detta ofta: Outsourcing är ett verktyg, inte en strategi. Det är en möjlig reaktion på ett affärsbehov, som att äta är ett svar på hunger. Du kan äta hamburgare, grönsaker eller sockervadd. Du kommer att må annorlunda beroende på vilket du väljer. Samma är det med elektroniktillverkning och outsourcing. Det är bara en möjlighet. Och dessutom är outsourcing ett kraftfullt verktyg, som dynamit. Om du inte förstår det i grunden, dess konsekvenser, oavsiktliga konsekvenser och de totala kostnaderna, kommer du spränga dig själv. Outsourcing kan fungera mycket bra för många produkter, geografiska områden och marknadssegment och volymnivåer. Men CBA anser att alltför många företag lägger ut alltför mycket, alltför ofta, i geografiska områden som är alltför avlägsna, och på helt felaktiga grunder. 3. Vara politiskt korrekta, men inte ärliga. De av oss som har varit med ett tag är något oroade över den ökande tendensen att byta språk för att blidka olika intresseorganisationer. Vi befarar att detta har lett till bruket av att kategorisera (och utesluta) människor och argument utan en genomtänkt analys. Detta kan vara en funktion av den tsunami av information som finns i vår arbetsmiljö. Ett snabbt och enkelt sätt att utesluta och kategorisera är avgörande för att ta sig fram. Det har dock lett till ett moln av okunskap som hänger över oss alla när vi kämpar för att räkna ut vad sjutton det är som någon försöker säga. Till exempel så har många i mitt kvarter "tidigare ägda fordon". Men när jag kallar dem "begagnade bilar" i stället för "tidigare ägda fordon", blir jag genast baktalad och marginaliserad. Kom igen - de är "begagnade bilar" och det är inget fel med det! Vi måste börja prata med varandra mer tydligt, som vuxna människor, när vi förhandlar tillverkningsfrågor med andra affärsenheter. Inte heller bör vi delta i skuldspel när folk gör misstag i syfte att förbättra sin position. Bara lösa problemen när de kommer upp, genom ett direkt, enkelt språk som ärligt tar upp frågorna som de ser ut. 4. Avskriva Kina. Ett annat exempel på något som företag inte bör göra just nu är tanklöst följa flocken till Kina. Någon borde be alla företag vars vd:ar tvingat dem att ha en "Kina"-lösning, oavsett om det är en anläggning, en leverantör, eller något annat, "hur fungerar detta för dig just nu?" Tidigare var det uttalade motivet, "att komma in på den inhemska marknaden i Kina "- men vad som egentligen menades var" för att hitta billig arbetskraft ". Inom elektronik, där arbetskraften endast motsvarar 5% av försäljningspriset, har detta outtalade motiv aldrig varit vettigt. Och fråga Motorola hur den inhemska marknaden har fungerat för mobiltelefoner. Nu har snabbt ökande kostnader för arbetskraft i Kina, tillsammans med andra interna och externa ökade kostnader fått företag att lämnar Kina i panik. Saken är att Kina inte är en enhet, och detta gäller särskilt för elektroniktillverkning. Lemmel-liknande beteende medför självmord. Med tiden har kapabiliteten för elektronikindustrin i Kina förbättrats dramatiskt. De som hade dåliga erfarenheter för två kvartal sedan och nu retirerar i skräck, kommer att missa möjligheter eftersom det finns mycket bra affärer där nu och några företag kommer att kunna använda dem för att ta tillvara de inhemska marknaderna i Asien. Det viktiga är att utarbeta en noggrann, rationell och innovativ tillverkningspolitik. 5. Använda passiv-aggressiv taktik eller terroristtaktik. Vi ser några verkligt oroväckande beteenden i avtalsförhandlingarna mellan EMS- och OEM-företag. Desperata, faktiskt. Vi har sagt tidigare att vissa giftiga OEM-EMS-relationer liknar en master/slave-situation. De förhandlingsförslag som nu kommer går långt utöver detta. De har passerat en fångvaktare/fånge-jämförelse och är på terrorist/offer-nivå. Till exempel så frågade ett OEM-företag oss om vi tyckte det skulle vara en bra idé att införa "bestraffande" villkor i ett avtal om ett miljöledningssystem. Och om ett EMS-företag missar en sändning, kommer de att bötfällas med ett visst belopp som är tillräckligt högt för att vara smärtsamt. Å andra sidan ser vi EMS-företag som går med på villkor som de inte har för avsikt att följa, om de aktiveras. Detta är den passiva-aggressiva sidan. De inser att verksamheten ändå är förlorad eftersom relationen blivit olönsam och oförsonlig, så vad gör det då för skillnad? De kommer bara dumpa OEM-företaget om det försöker införa straffvillkor. Detta är vansinne. Ingen kan vara framgångsrik under dessa förhållanden och sådana förhandlingar är självmord för bägge parter. 6. Uppfinna fler ledningsprinciper. Vi behöver inte något nytt, smart "initiativ" eller "re-engineering" eller "paradigm-skifte". Företagsledning är inte rocket science. I själva verket är rocket science inte ens rocket science. Jag känner raketforskare, och det arbete de utför är ganska rakt på sak, från ett praktiskt perspektiv. Poängen är att stoppa all enfald och fokusera på vad som är viktigt. Vi har en del kritiskt arbete att göra efter den senaste katastrofen. Låt oss inte slösa tid. Låt oss bygga praktiska, innovativa elektroniska produkter, i närheten av de kunder som vill köpa dem , och rädda världen. Charlie Barnhart & Associates LLC (CBA)
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1