Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 oktober 2009

Bure och Skanditek går samman

Styrelserna för Bure Equity AB ("Bure") och Skanditek Industriförvaltning AB ("Skanditek") föreslår att bolagen går samman.

Det nya bolaget får en intressant investeringsportfölj med en balanserad mix av såväl noterade som onoterade, mindre och medelstora bolag, med ett sammanlagt börsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för ett samgående i en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesförhållandet innebär att 4 aktier i Skanditek berättigar till 3 nya aktier i Bure. Styrelserna för Bure och Skanditek anser att fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser även att utbytesrelationen är skälig. Båda styrelserna rekommenderar enhälligt fusionen till sina respektive aktieägare och att aktieägarna godkänner den gemensamma fusionsplanen på Bures respektive Skanditeks extra bolagsstämmor som båda förväntas hållas den 1 december 2009. Förslag till styrelse för det nya bolaget kommer att offentliggöras inför den extra bolagsstämman i Bure. Avsikten är att Björn Björnsson ska föreslås som ordförande för den nya styrelsen och att Patrik Tigerschiöld ska utses till VD. Moderbolaget i den nya koncernen föreslås fortsatt heta Bure Equity AB. Målsättningen är att kostnadssynergier till följd av samgåendet ska innebära en halvering av den sammanlagda förvaltningskostnaden med full effekt från slutet av 2010.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1