Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 oktober 2009

Nokia sålde 108 miljoner mobiltelefoner tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet i år sålde Nokia totalt 108.5 miljoner mobiltelefoner, vilket motsvarar en minskning med 8% (på årsbasis) och en 5% ökning jämfört med föregående kvartal. Den totala volymen globalt för samtliga tillverkare för samma period var 288 miljoner enheter, baserat på Nokias egen preliminära uppskattning. Detta motsvarar en minskning med 7% (på årsbasis), och en 7% sekventiell ökning.

"De lägre volymerna vid en årlig jämförelse för Nokia, och industrin i stort, fortsatte att drivas av de negativa effekterna av de försämrade globala ekonomiska villkoren. Den sekventiella volymökningen sker huvudsakligen till följd av en förbättrad efterfrågemiljö för mobila enheter. Dessutom blev Nokias volymer för det tredje kvartalet 2009 något begränsade på grund av komponentbrist över hela produktlinjen, vilket väntas fortsätta i viss utsträckning under fjärde kvartalet 2009 ", lyder ett uttalande. I följande diagram anges volymerna för mobila enheten under de angivna perioderna, liksom föregående år och sekventiell tillväxt per geografiskt område. Baserat på Nokias preliminära bedömning av marknaden, uppgick bolagets marknadsandel till 38% under 3Q/2009, jämfört med 38% under 3Q / 2008 och 2Q / 2009. "Vår marknadsandel föregående år var högre i Europa, Latinamerika och Mellanöstern och Afrika. Detta motverkades av lägre marknadsandel i Kina, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika. Jämfört med föregående kvartal minskade vår marknadsandel i Kina, Asien - Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, och Nordamerika, men har kompenserats av våra ökade marknadsandelar i Europa och Latinamerika ", fortsätter uttalandet. Nokias genomsnittliga försäljningspris (ASP) för mobila enheter under 3Q/2009 var 62 euro, ett fall från 72 euro under 3Q/2008 och på samma nivå som under 2Q/2009. Nedgången år-till-år berodde främst på att en högre andel av försäljningen kom från lägre prissatta produkter samt den allmänna prispressen.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2