Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 oktober 2009

Rimaster renodlar organisationen – skapar fyra tydliga affärsenheter

Verkstadskoncernen Rimaster skapar från 1 oktober fyra tydliga affärsenheter i syfte att skapa en enklare organisation. Fokus kommer att vara på gruppens strategiska inriktning mot långsiktig tillväxt.

I det arbetet ingår bland annat att bolag inom samma affärsenhet fusioneras under nytt namn samt att flera dotterbolag, med oförändrad verksamhet, byter namn för att markera tillhörigheten till Rimastergruppen. "Det här är en logisk följd av den tillväxt vi såg i verksamheten under förra året", säger Jan-Olof Andersson, vd för moderbolaget Rimaster AB och koncernchef. "Koncernen får nu en gemensam organisation för marknadsutveckling, personalfrågor och ekonomistöd, samt en gemensam affärssystemplattform. Detta kommer att ge oss möjligheter till bättre utnyttjande av befintlig personal och andra synergieffekter inom koncerngemensamma områden som t.ex. materialanskaffning och transporter", fortsätter Jan-Olof Andersson. Den nya organisationen ser, efter genomförda förändringar, i korthet ut så här: Affärsenhet (”Business Unit”) Electrosystem Rimaster Rimforsa AB i Rimforsa och det under 2008 förvärvade ElectroSystem Technique i Söderhamn förs samman i ett bolag – Rimaster Electrosystem AB, som tillsammans med systerföretagen Rimaster Poland och Rimaster China bildar affärsenheten (”Business Unit”) Rimaster Electrosystem. Verksamheten är oförändrat inriktad på utveckling och tillverkning av elsystem och kablage. Affärsenhet Cab&Mechanics Det tidigare Rimaster Kisa AB, med det under 2008 förvärvade dotterbolaget Horn-Lack AB, bildar Rimaster Cab & Mechanics AB med fokus på mekanik, plåtbearbetning, lackering och hyttproduktion – den senare bildar även ett separat affärsområde under namnet ”Ricab”. Affärsenhet Electronics Det likaledes under 2008 förvärvade ElectroSystem Electronics AB i Söderhamn byter namn till Rimaster Electronics AB, och får en förtydligad inriktning mot tillverkning av kvalificerad elektronik i kundanpassade serier. Affärsenhet Development Det tidigare Rimaster Development AB behåller sitt namn, men får en renodlad inriktning mot kvalificerad utveckling av elsystem, elektronik och testsystem för såväl svenska som internationella kunder.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1