Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2009

Svag kvartalsrapport från Micronic

Den 2 juli 2009 förvÀrvades Mydata automation AB genom en riktad nyemission till Mydatas Àgare. De jÀmförelsesiffror som presenteras nedan inom parentes avser motsvarande period 2008 för Micronic utan Mydata.
OrderingĂ„ngen för delĂ„rsperioden uppgick till 439 (228) MSEK, varav under tredje kvartalet 180 (132) MSEK. Av tredje kvartalets orderingĂ„ng Ă€r 67 MSEK relaterat till mönsterritare och 113 MSEK till ytmonteringsutrustning. NettoomsĂ€ttningen för delĂ„rsperioden uppgick till 599 (235) MSEK, varav under tredje kvartalet 156 (110) MSEK. Av tredje kvartalets försĂ€ljning Ă€r 60 MSEK relaterat till mönsterritare och 96 MSEK till ytmonteringsutrustning. Rörelseresultatet för delĂ„rsperioden uppgick till 6 (-162) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till -81 (-35) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar pĂ„ utvecklingskostnader uppgick till 50 (-205) MSEK för delĂ„rsperioden. Under tredje kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet till -64 (-47) SEK. Resultatet efter skatt uppgick för delĂ„rsperioden till -1 (-115) MSEK, motsvarande -0,03 (-2,95) SEK per aktie. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till -60 (-25) MSEK, vilket motsvarar -0,92 (-0,64) SEK per aktie. Orderstocken var vid delĂ„rsperiodens utgĂ„ng 78 (377) MSEK och omfattar mönsterritare samt ytmonteringsutrustning med tillhörande eftermarknadsorder. Av orderstocken avser 16 MSEK mönsterritare och 62 MSEK ytmonteringsutrustning. Vid utgĂ„ngen av 2008 uppgick orderstocken till 224 MSEK. Det Ă€r styrelsens bedömning att den totala försĂ€ljningen för helĂ„ret 2009 kommer att ligga i nivĂ„n 800-850 MSEK. Denna bedömning medför att försĂ€ljningen proforma för 2009 kommer att ligga i nivĂ„n 1 020-1 070 MSEK, jĂ€mfört med en försĂ€ljning proforma 2008 pĂ„ 1 194 MSEK. “Detta Ă€r första kvartalet som Micronic-koncernen med det helĂ€gda dotterbolaget Mydata rapporterar konsoliderade siffror. OrderingĂ„ngen under kvartalet har för mönsterritare varit begrĂ€nsad till eftermarknaden. OrderingĂ„ngen för ytmonteringsutrustning Ă€r fortsatt svag Ă€ven om det finns tecken pĂ„ en ökande aktivitet i marknaden,” sĂ€ger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. “OmsĂ€ttningen för det tredje kvartalet uppgick till blygsamma 156 MSEK dĂ„ inga mönsterritare levererats. För ytmonteringsutrustning ger orderingĂ„ngen en rimlig bild av omsĂ€ttningen dĂ„ tiden mellan order och leverans normalt uppgĂ„r till 4-6 veckor,” fortsĂ€tter Sven Löfquist. “Halvledarindustrin, som driver bĂ„de försĂ€ljning av mönsterritare (Sigma och Omega) och ytmonterings-utrustning, har förstĂ€rks under kvartalet men frĂ„n mycket lĂ„ga nivĂ„er med en generell efterslĂ€pning i orderingĂ„ng för utrustning som följd. För bildskĂ€rmar har de fortsatt rekordstora volymerna Ă€nnu inte resulterat i nya systemorder.” “Den integrerade koncernen kommer att organiseras i tvĂ„ affĂ€rsenheter, med fokus pĂ„ mönsterritare respektive ytmonteringsutrustning. Gemensamma funktioner för koncernen kommer att vara finans, IT, administration, HR, QA, inköp och produktion. Integrationsarbetet har pĂ„börjats och koncernens svenska verksamhet kommer under 2010 att koncentreras till TĂ€by. ”Efter att ha varit verksam i Micronic sedan starten för 20 Ă„r sedan, varav de senaste 9 Ă„ren som VD, lĂ€mnar jag nu bolaget. Det har varit en fantastisk resa frĂ„n starten, till ett vĂ€rldsledande företag inom mönsterritning, som levererar ”mission critical” utrustning, till giganter inom elektronikindustrin, sĂ„som Intel, Samsung och LGD. Under mina Ă„r som VD har vi förĂ€ndrats frĂ„n ett utvecklingsföretag till en etablerad högkvalitativ spelare inom vĂ„rt omrĂ„de. Det jag Ă€r mest stolt över Ă€r det fantastiska team av medarbetare som nu under Peter Uddfors ledning har alla möjligheter att fortsĂ€tta utveckla bolaget pĂ„ den inslagna vĂ€gen. Peter kommer att tilltrĂ€da som koncernchef senast den 1 december 2009 och jag vill passa pĂ„ att tacka för mig och hĂ€lsa Peter hjĂ€rtligt vĂ€lkommen och lycka till,” avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2