Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2009

Frost & Sullivans tio-i-topp för hightech

Upp till 85 procent av den teknik som utvecklats globalt kommer aldrig se den kommersiella dagens ljus, eftersom de hamnat i den så kallade ”Valley of Death” - den virtuella klyftan som ofta skiljer tillämpad forskning från teknisk tillämpning.

För att hjälpa investerarna att navigera bland dessa faror har Frost & Sullivan sammanställt en kort lista med tio heta och nya teknikplattformar väl rustade för att i grunden påverka olika sektorer över hela världen samtidigt som de kan medföra potentiellt hög avkastning för investerare. Vinnarna av Frost & Sullivans helhetsbedömning har valts ut genom en omfattande selektiv metodik. Den vinnande teknikerna är: nanomaterial, flexibel elektronik, avancerade batterier och energilagring, smarta material, grön IT, CIGS solar, 3D integration, autonoma system, vit bioteknik och lasrar. Nanomaterial, inbegripet nanorör och nanopartiklar, har upplevt många år av FoU-insatser på global nivå. "Tack vare stora framsteg inom nanoteknik-aktiverade produkter kommer marknaderna för nanomaterial att blomstra under de kommande tio åren”, säger Ankit Shukla, Industry Manager för Frost & Sullivan Technical Insights Group. "På samma sätt kommer flexibel elektronik, exempelvis smart plast som används i ultratunna chip och flexibla tryckta batterier, finna tillämpningar inom olika branscher, däribland medicintekniska produkter, militärteknik, livsmedelsförpackningar och hemelektronik." Tunnfilmbaserade batterier (TFB), avancerade batterier och energilagring kommer att fortsätta att gynnas av ökad FoU. De kommer att finna användning i militära tillämpningar såsom mänsklig energiskörd och portabel apparatur, elbilar och mikro-UAV (obemannade luftfarkoster). Allteftersom denna teknik utvecklas kommer marknaden att se nya konsumenttillämpningar som använder TFB i nischsegment. Smarta material, som autonoma material, självläkande plastprodukter och smarta polymerer för biomedicinska tillämpningar, som känner förändringar i omgivningen och svarar förutsägbart håller en enorm potential inom en rad olika branscher. "Piezoelektriska material som är användbara för att producera och detektera ljud, generering av högspänning, elektronisk frekvensgenerering, mikrovågar och ultrafin fokusering av optik väntas vara bland de snabbaste tillväxtområdena. Initiativ riktade till att förbättra energieffektiviteten i datacenter har tagit fart under de senaste åren. Regeringar, standardiseringsorgan och branschledande företag är aktivt engagerade i att utveckla teknik som kan förbättra energieffektiviteten här. "Vi rankar grön IT-teknik som en av de tio med hänsyn till att 18 procent av den totala energiförbrukningen i världen konsumeras av IT. Med tanke på alla som vill minska driftskostnaderna nuförtiden räknar vi med en hel del utveckling av den här tekniken på kort sikt, säger Beatrice Shepherd. CIGS-tekniken väntas öka den globala solenergipenetrationen betydligt under de närmaste åren tack vare sina tekniska fördelar, låga tillverkningskostnader och höga avkastning. Modulkostnaderna väntas minska med upp till 45 procent under de kommande fyra åren, vilket har lett till massiva installationer och tillväxtmöjligheter för aktörer inom CIGS-marknaden. Nyckelmarknader att titta på är USA, Frankrike, Portugal, Spanien, Italien, Grekland, Tyskland, Kina, Sydkorea och Japan. Frost & Sullivan konstaterar också att autonoma system är nästa viktiga teknik. Den mesta utvecklingen och genombrotten i teknik i autonoma system har sitt ursprung i militära projekt och applikationer. Civil efterfrågan börjar dock komma i kapp med tillämpningar inom bland annat säkerhet. Globalt pågående program inom närliggande områden är för närvarande värda 11 miljarder dollar. "Vit bioteknik" förutsätter användning av mikroorganismer och biologiska katalysatorer som enzymer i produktion av biobaserade kemikalier, material och bränslen. Potentialen på marknaden för kemikalier med vit bioteknik förväntas överstiga 72 miljarder dollar år 2014. Halvledarlaser, fiber-, Ti: safir-, diod-, CO2- och helium-neon-laser förväntas alla ha en årlig tillväxt på 8,2 procent från 2008 till 2014. Marknaden för CO2-laser förväntas öka på grund av efterfrågan på högeffektlaser i industriella tillämpningar (skärning och svetsning). YAG-laser ger också stora möjligheter i industriella applikationer och medicinsk laser. Halvledarlaser av högeffektstyp används allt mer i militära tillämpningar. Excimerlaser har visat sig löftesrikt inom halvledarteknik och medicinska tillämpningar.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2