Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2009

Partnertech visade svagt tredje kvartal

Partnertech visar fortsatt vikande siffror i dagens kvartalsrapport.

”Under andra kvartalet mötte PartnerTech en kraftig snabb nedgång av efterfrågan. Denna volymreduktion medförde att vi genomförde nödvändiga kapacitetsanpassningar. Dessutom har vi, sedan en längre tid tillbaka, genomfört övergripande strukturella anpassningar för att stärka verksamhetens konkurrenskraft. Detta för att även fortsättningsvis ha förmågan att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva kunderbjudanden genom hela värdekedjan. Det tredje kvartalet, främst juli och augusti, visar tydligt att våra kunder har nyttjat sommarmånaderna till att ta ut en längre ledighet. Våra kunder tog även tillfället i akt att tömma befintliga lager vilket gjorde att vi kompenserade för lägre volymer. I september har verksamheten däremot tagit fart och volymkurvan pekat uppåt. Om den omsättningsökning som vi nu upplever endast är tillfällig är svår att bedöma. Möjligen handlar det om att kunderna under en kortare period bygger upp sina lager igen efter sommarmånaderna”, skriver Partnertechs vd Rune Glavare i en kommentar till kvartalsrapporten. Tredje kvartalet 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 478,3 MSEK (571,1) • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (10,2) • Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (4,7) • Resultatet efter skatt per aktie blev SEK -0,28 (0,37) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -3,9 MSEK (34,8) Nio månader 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 1 592,0 MSEK (1 877,8) • Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (9,2) • Resultatet efter skatt uppgick till -16,8 MSEK (-1,4) • Resultatet efter skatt per aktie blev -1,33 SEK (-0,11) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,7 MSEK (33,3) • Soliditeten ökade till 41,8 procent (39,6)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2