Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2009

Autolivs försäljning sjönk med 14% tredje kvartalet

För perioden juli-september 2009 rapporterar bilsäkerhetskoncernen Autoliv Inc. en försäljning på 1.326 MUSD, en rörelsemarginal på 5,6% före omstruktureringskostnader och ett kassaflöde på 105 MUSD före finansiering.

Utfallet var bättre än prognosen i juli delvis tack vare högre bilproduktion beroende på olika statliga skrotningspremier i USA och i Europa. Rörelsemarginalen var även bättre än den uppdaterade prognosen från september, delvis beroende på tillfälliga effekter. Jämfört med samma kvartal 2008 minskade den rapporterade försäljningen med 14% och den organiska försäljningen med 12% genom att bilproduktionen minskade med 15% i Nordamerika och Västeuropa, som svarar för 70% av koncernens omsättning. Inklusive avgångsersättningar och andra omstruktureringskostnader på 14 MUSD uppgick rörelseresultatet till 60 MUSD, resultatet före skatt till 39 MUSD, nettoresultatet till 34 MUSD och resultatet per aktie till 0,37 USD. Verksamheten genererade ett kassaflöde på 125 MUSD jämfört med 102 MUSD för samma kvartal 2008. För det fjärde kvartalet 2009 beräknas den rapporterade försäljningen öka med omkring 25% och den organiska försäljning med mer än 10%. Koncernen beräknas nå en rörelsemarginal på minst 7% för kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2