Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 oktober 2009

Ny teknik hos AT&S för tillverkning av mönsterkort

Den nya tekniken, kallad ”NucleuS”, som utvecklats av AT&S är en metod för volymproduktion av enskilda mönsterkort som medger optimalt utnyttjande av produktionsformat och bara ansluter mönsterkorten till ramarna precis innan de levereras.

Slutprodukten i mönsterkortproduktion är en panel som består av ett antal mönsterkort, som specificeras av kunden, vilka hålls samman av en ram. När panelen har tillverkats levereras den till en kund där de olika komponenterna monteras (chip, motstånd, etcetera). Idéer för att tillverka ramar och mönsterkort separat och sammanföra dem till lämplig form innan de skickas till kunden har funnits sedan 1980-talet, men hittills har alla dessa metoder varit olämpliga för massproduktion, och inga kostnadseffektiva produktionsmetoder har tagits fram. "AT&S NucleuS-teknik, som har utvecklades i den österrikiska anläggningen i Leoben-Hinterberg och i fabriken i Shanghai, har inte dessa nackdelar, och lovar kraftigt ökande effektivitet. Först tillverkas mönsterkorten individuellt och sedan sätts de in i en standardiserad monteringsram. Processen är utvecklad och patenterad av AT&S, och har samma toleranser som den befintliga produktionsmetoden ", lyder ett uttalande. Några av fördelarna med denna nya teknik är: - Effektivare utnyttjande av produktionsformatet. Normalt tillverkas flera mönsterkort på en normalpanel. Att avskaffa ramarna innebär att ännu fler mönsterkort per panel nu kan produceras. - Minskade kostnader (ramen, som hittills har tagits fram med samma antal lager som mönsterkorten, kan nu tillverkas med enklare, billigare teknik). - Lägre monteringsförluster, eftersom defekta mönsterkort kasseras omedelbart. Hittills har antingen hela panelen skrotats - även om bara ett mönsterkort varit bristfälligt - eller också har monteringen inte kunnat ske med full effektivitet eftersom individuella defekta mönsterkort som inte ska fyllas med komponenter körts genom tillverkningsprocessen. - Ökad flexibilitet eftersom mönsterkort av olika sorter (enkelsidiga, dubbelsidiga, flerskiktade och HDI) kan sättas samman till en enda panel efter kundens specifikation. - Miljövänligare produktion på grund av lägre materialförbrukning och mindre kassation.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1