Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 oktober 2009

Hur illa är det för Elcoteq egentligen?

EMS-leverantören Elcoteq kom överens med berörda borgenärer om att omstrukturera sina räntebärande skulder i juli 2009. Denna process, som ses som en integrerad del av förstärkningen av balansräkningen, kommer att fortsätta.

Den planerade omstruktureringen kommer bland annat att kräva åtgärder angående Elcoteqs utestående skuldebrev. Elcoteq och dess borgenärer måste ändra villkoren för skuldebreven för de nödvändiga åtgärderna skall kunna genomföras. Pohjola Corporate Finance, vilka är Elcoteq finansiella rådgivare, ber innehavare av obligationer att göra ett oåterkalleligt åtagande att sälja sina förlagsbevis till ett pris av 25% av det nominella värdet plus upplupen ränta. En potentiell investerare skulle då kunna köpa obligationer och eventuellt därefter konvertera förlagsbevis till aktier i Elcoteq. Elcoteq skulle dock behålla rätten att dra tillbaka sitt förslag.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1