Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 oktober 2009

Läget stabiliseras hos AQ under Q3

Efter ett första halvår med svag inledning, starkt präglad av den globala konjunkturen har läget stabili-serats under årets tredje kvartal. Nettomarginalen har under de senaste 6 månaderna legat på 7 %.

Aros Quality Group: Delårsrapport januari - september 2009: Nettoomsättning 1 330 MSek (1 292). Beställningsingång 1 294 MSek (1 312), Resultat efter finansiella poster 78 MSek (115). AQ Segerström & Svensson som brottats med lönsamhetsproblem sedan förvärvet av konkursboet i januari i år uppvisar i slutet av tredje kvartalet ett svagt positivt resultat, vilket beräknas hålla i sig resten av året. Efter att ha sysselsatt ca 90 personer när produktionsvolymerna var som lägst, har nu företaget 132 anställda. Införandet av fyradagarsvecka vid AQ Enclosure i Vaggeryd visade sig inte vara tillräckligt för att anpassa resurserna till efterfrågan. Därför infördes tredagarsvecka från och med den 1 oktober för 140 anställda på kollektivsidan samtidigt som 22 personer sades upp från sina anställningar. Sammanslagningen av de båda bolagen AQ Elkraft AB och AQ Elautomatik AB, verksamma inom el- och automationsutrustning, är genomförd per den 1 oktober. Verksamheten drivs vidare under namnet AQ Elautomatik AB. De strukturella förändringarna i Västerås-Enköpingsregionen är nu nästan helt genomförda. Verksamhet i AQ Komponent överförd till AQ Mekatronik respektive AQ Plast, det som återstår är överföring av kablageverksamheten till AQ Trafo, vilket kommer att ske per den 1 november. AQs tunnplåtsbearbetning i Kina har under året också drabbats av den internationella lågkonjunkturen. Under perioden januari till och med augusti har personalstyrkan reducerats med 145 personer. Senaste månaden har trenden vänt med positivt resultat och nyanställningar som följd. AQ Lasertool i Estland uppvisar efter en tung inledning av året tillväxt och ett positivt resultat. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2