Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 oktober 2009

Läget stabiliseras hos AQ under Q3

Efter ett första halvÄr med svag inledning, starkt prÀglad av den globala konjunkturen har lÀget stabili-serats under Ärets tredje kvartal. Nettomarginalen har under de senaste 6 mÄnaderna legat pÄ 7 %.
Aros Quality Group: DelÄrsrapport januari - september 2009: NettoomsÀttning 1 330 MSek (1 292). BestÀllningsingÄng 1 294 MSek (1 312), Resultat efter finansiella poster 78 MSek (115). AQ Segerström & Svensson som brottats med lönsamhetsproblem sedan förvÀrvet av konkursboet i januari i Är uppvisar i slutet av tredje kvartalet ett svagt positivt resultat, vilket berÀknas hÄlla i sig resten av Äret. Efter att ha sysselsatt ca 90 personer nÀr produktionsvolymerna var som lÀgst, har nu företaget 132 anstÀllda. Införandet av fyradagarsvecka vid AQ Enclosure i Vaggeryd visade sig inte vara tillrÀckligt för att anpassa resurserna till efterfrÄgan. DÀrför infördes tredagarsvecka frÄn och med den 1 oktober för 140 anstÀllda pÄ kollektivsidan samtidigt som 22 personer sades upp frÄn sina anstÀllningar. Sammanslagningen av de bÄda bolagen AQ Elkraft AB och AQ Elautomatik AB, verksamma inom el- och automationsutrustning, Àr genomförd per den 1 oktober. Verksamheten drivs vidare under namnet AQ Elautomatik AB. De strukturella förÀndringarna i VÀsterÄs-Enköpingsregionen Àr nu nÀstan helt genomförda. Verksamhet i AQ Komponent överförd till AQ Mekatronik respektive AQ Plast, det som ÄterstÄr Àr överföring av kablageverksamheten till AQ Trafo, vilket kommer att ske per den 1 november. AQs tunnplÄtsbearbetning i Kina har under Äret ocksÄ drabbats av den internationella lÄgkonjunkturen. Under perioden januari till och med augusti har personalstyrkan reducerats med 145 personer. Senaste mÄnaden har trenden vÀnt med positivt resultat och nyanstÀllningar som följd. AQ Lasertool i Estland uppvisar efter en tung inledning av Äret tillvÀxt och ett positivt resultat. Koncernen strÀvar efter fortsatt lönsam tillvÀxt inom sina affÀrsomrÄden. TillvÀxten skall ske bÄde organiskt och via förvÀrv.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-22 14:26 V12.2.6-2