Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2009

Västeuropas EMS-leverantörer slåss om tillväxtmarknaderna

Trots volymtillverkning flyttats till lågkostnadsländer är Tier 1 EMS-leverantörerna inställda på att konkurrera på tillväxtmarknader såsom flyg och försvar, medicinteknik, kontroll och instrumentering, fordon och industri.

Med intäkter som beräknas minska med över 13% för 2009 står den europeiska EMS-branschen inför en period av osäkerhet och snabba förändringar. Det är här som den verkliga kampen för den stora majoriteten av de omkring 700 stycken EMS-leverantörerna i Europa kommer att äga rum. Konkurrensen förväntas öka med framväxten av regionala aktörer med tillverkning på olika platser och starkt fokus på tillväxtmarknader. Det är också den marknad som betjänas av många, över 600, nationella EMS-leverantörer med en enda produktionsanläggning och liten, men sedan länge etablerad kundbas, säger RER i den senaste EMS-rapporten European Electronic Manufacturing Services Industry 2008-2013. Ökad konkurrens kommer att leda till konsolidering när företag förvärvas eller stängs på grund av ständigt ökande ekonomiska påfrestningar. Det finns en klar möjlighet att en eller möjligen två av de stora Tier 1 EMS-företagen kommer att slås samman. Fusioner mellan stora europeiska EMS-leverantörer är också en möjlighet även om detta väntas bli antingen på nationell eller sub-regional nivå. En viktig trend på senare år har varit migrationen av EMS-produktion från Västeuropa till Central- och Östeuropa (CEE), vilket resulterat i att Central- och Östeuropa står för strax under 55% av intäkterna i Europa under 2008. Detta förväntas sjunka något under 2009 när de stora Tier 1 EMS-leverantörer minskar produktionen för att möta lägre efterfrågan. EMS intäkterna i Central-och Östeuropa beräknas minska med 17% under året. Överföringen av produktion från Västeuropa kommer att fortsätta att vara en viktig faktor i regionens tillväxt.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2